Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Statkraft polisanmält – igen

Länsstyrelsen polisanmäler Statkraft för brott mot miljöbalken. Bjurfors nedre kraftverk överdämdes på grund av stress. (Foto: Mikael Lindmark/Creative Commons)

Länsstyrelsen i Västernorrland har polisanmält Statkraft. Man misstänker att företaget tillåtit vattnet att stiga för högt vid ett vattenkraftverk i Örnsköldsviks kommun. Detta skriver Sveriges radio på sin webbsida.
Det är inte första gången Statkraft polisanmäls. I november 2011 rapporterade vi om hur en privatperson i Laholm anmält bolaget för brott mot miljöbalken. Den gången gällde det laxar som stångade sig blodiga mot Statkrafts vattenkraftverk i Laholm.
Även denna gång blir Statkraft polisanmält för brott mot miljöbalken. Sveriges radio rapporterar att länsstyrelsen i Västernorrland anmält bolaget då man tillåtit vattnet att stiga för högt vid Bjurfors nedre kraftverk i Umeälven. Enligt Västerbottens-kuriren har Statkraft skrivit en händelserapport där man anger att överdämningen delvis var orsakad av en stressituation.
Här hittar du notisen om Statkrafts förra anmälan.
Läs fler notiser om vattenkraft här.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
16 timmar sedan Sverige Anders Lundin
En rad faktorer ligger bakom nedgången av gäddor i Göta älv och Nordre älv. Foto: Anders Lundin
Kris för populära gäddvatten – knappt någon föryngring

Göta älv i Ale kommun och Nordre älv inom Göteborgs stad har varit två populära gäddvatten för sportfiskare. Men frågan är hur länge till? En yngelinventering som Sportfiskarna genomfört visar på mycket låga tätheter av gäddyngel.

Det var på uppdrag av Göteborgs stad och Alefiskarna som Sportfiskarna inventerat gäddyngel i de båda älvarna. Bakgrunden var att gäddfisket har försämrats kraftigt under de senaste åren, och en teori är att föryngringen av gäddor inte fungerar tillfredsställande.

Inventeringen bekräftar just detta. I Nordre älv fångades endast två gäddyngel, båda strax nedströms Nordreälvsbron.
Här pekas flera faktorer ut som bidragande, exempelvis brist på bra lekområden, onaturlig vattenreglering, predation av spigg på gäddyngel samt predation av säl på vuxen gädda.

I Göta älv fångades 10 gäddyngel i det undersökta området.

De största hoten mot gäddbeståndet där anses, enligt Sportfiskarna, vara den onaturliga vattenregleringen, den tunga båttrafiken i älven samt predation från säl på vuxna och lekmogna gäddor.
Läs mer här!

Du kanske även gillar detta