Just nu:
Annons

Nyheter

7 år sedan Sverige Morgan Fihn
Stefan Nyström blir huvudsekreterare i klimatutredning

Sportfiskarna: Sverige ska vara utan nettoutsläpp av växthusgaser år 2050. I arbetet med att realisera visionen har regeringen tillsatt en utredare med uppdraget att ta fram klimatfärdplan 2050. Sportfiskarnas generalsekreterare Stefan Nyström blir utredningens huvudsekreterare.
– Sportfiskarna gratulerar Stefan till uppdraget och utredningen till ett bra val. Även vi kan känna oss nöjda över att ha en så kompetent generalsekreterare, säger Joakim Ollén Sportfiskarnas förbundsordförande.
Under tiden utredningen arbetar kommer Stefan Nyström att vara tjänstledig från Sportfiskarna. Sportfiskarnas styrelse återkommer inom kort med besked om vem som blir tillförordnad generalsekreterare.

Stefan Nyström tar sig an en ny miljöutmaning. (Foto: Linus Meyer)

Stefan Nyström tar sig an en ny miljöutmaning. (Foto: Linus Meyer)

Relaterad nyhet från din region
14 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta