I dag rapporterar även den lokala tidningen Stenungsundsposten om skandalen i Strane å. Upprördheten över tilltaget är mycket stor i området.
" /> Även Stenungsundsposten | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

11 år sedan Sverige Mathias Arnham
Även Stenungsundsposten

I dag rapporterar även den lokala tidningen Stenungsundsposten om skandalen i Strane å. Upprördheten över tilltaget är mycket stor i området.
Fiskejournalens rapportering från Strane å har väckt andra media och satt den småskaliga vattenkrften i fokus.I fallet Strane å handlar det om ett olagligt agerande där markägaren lutar sig mot en vattendom från 1925 där tillstånd att bygga en damm givits. Enligt Länsstyrelsen har det dock aldrig funnits någon damm på platsen och tillstånd för elproduktion saknas. Länsstyrelsen har stoppat bygget och polisanmält händelsen.

Du kan läsa Steungsundspostens artiklar HÄR

Anders Nicander

Relaterad nyhet från din region
6 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta