Stopp för gäddfiskeförbud 2013

Havs- och vattenmyndigheten avser att göra en större översyn av behovet av fiskeregleringar längs ostkusten.

Sportfiskarna:
2012 lämnade länsstyrelsen i Östergötlands län ett förslag om en fredningstid för gädda i kustvattnen från 1 april till 31 maj. I skrivelsen till Havs- och vattenmyndigheten föreslog länsstyrelsen att regleringen även skulle omfatta Södermanlands och Stockholms län. HaV har nu avslagit förslaget och avser i stället att göra en större översyn av behovet av fiskeregleringar längs ostkusten.

Förslaget riktat mot fisketurism
Begäran om en två månaders fredningstid kom ursprungligen från Östergötlands kustfiskareförbund. Framförallt riktar sig kustfiskarnas ursprungliga skrivelse mot den ökade fisketurismnäringen vilken de menar hotar gäddan genom utfiskning och störningar. Då gäddan är en av de populäraste och viktigaste sportfiskarna längs med ostkusten har många sportfiskare och intressenter i näringen reagerat på hur förslaget är framtaget samt på den negativa effekt det skulle få på sportfiskenäringen. Sportfiskarna har under året haft kontinuerlig kontakt med HaV och länsstyrelserna för att bevaka frågan.
Martin Rydgren är ansvarig utredare inom biologisk mångfald och fiske på HaV och ger följande besked om hur de ska gå vidare i ärendet:
– I dagsläget kommer inga direkta åtgärder att vidtas. Istället väljer vi att fokusera på en större översikt av fisket på södra och mellersta ostkusten. I detta arbete kommer vi bland annat att se över regleringar för gädda men även andra arter som abborre, gös och havsöring. Arbetet blir en logisk fortsättning av de regleringar som infördes på västkusten och sydkusten 2012. Ett arbete som bland annat innehöll restriktivare regler för husbehovsfiske med nät. Sportfiskarna kommer vara en viktig remissinstans för eventuella förslag till ändringar.
Ulf Bergström som bland annat arbetar med fiskeregleringar på SLU:s kustvattenlaboratorium har lämnat faktaunderlag till HaV kring olika fiskeregleringar som kan tänkas vara effektiva för gäddan.
– Det finns flera förslag på fiskreglering som kan stärka bestånden av gädda. En effektiv modell kan vara den som använts i Stockholms län med fredade kärnområden där det råder ett totalt fiskeförbud under vårmånaderna, en metod som även kan appliceras i övriga län.
Tobias Fränstam som är regionalt fiskevårdsansvarig på Sportfiskarna i Stockholm och en av de som hanterar frågan från Sportfiskarnas sida ställer sig positiv till att regleringarna ses över.
– De regleringar som bestämdes då det fria handredskapsfisket infördes är i mångt och mycket utdaterade och för många arter saknas fortfarande fångstbegränsningar. Det är hög tid att fiskeregleringen ses över om vi i framtiden vill ha starka fiskbestånd att fiska på. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att för gäddans del så är det framförallt rekryteringsstörningar där ynglen inte överlever som är det stora problemet i de mer exponerade skärgårdsområdena. Majoriteten av våtmarker och översvämningsmarker som är några av gäddans viktigaste lekplatser har även försvunnit. Men i de mer skyddade skärgårdsområdena med högt fisketryck får vi inte blunda för att sportfisket lokalt kan ha en negativ effekt. Att införa lekfiskeförbud i de viktigaste lekvikarna kan även få andra positiva effekter då det sannolikt även skulle leda till att det blir svårare att få tillstånd för exploatering i form av bryggor och likande. Något som i många skärgårdsområden sakta äter upp lekområde efter lekområde.
www.sportfiskarna.se

Annons
AKTUELLT

Historiska drömhugg från djupet

Blåkveite, uer och lubb i all ära, men när Team Rolex summerar sin lyckade satsning i Eggakantens brådjup är det en rekordstor långstjärt och en svindlande havskatt som utmärker sig. Den sistnämnda tvingade ner vågen till 25,2 kilo – 8 kilo över gällande världsrekord!

Den moderna ekolodskolan

Alla sportfiskare drömmer om vad som finns under vattenytan. Med Garmins Chirp-teknik kan du se hur grunden verkligen ser ut och var vegetationen växer. Du kan även se fiskarna och bedöma deras storlek. Här berättar vi hur den nya moderna tekniken fungerar!

Gunnar Westrin får Smedmanpriset

Publicisten, flugfiskeprofilen och författaren Gunnar Westrin tilldelas Smedmanpriset 2018. Den ärofyllda utmärkelsen får han bland annat för sitt stora engagemang och personliga författarskap.

BILDSPEL: Sällsynta gäddor

Att även fiskar kan drabbas av pigmentförändringar vet vi sedan tidigare. Åkomman kan ge häpnadsväckande resultat – här har ni några intressanta exempel på hur gäddan kan se ut. För att man som gädda inte ska bli uppäten av artfränder och andra rovfiskar gäller det att på bästa sätt kunna gömma sig i den naturliga

Skellefteå Kraft tappar kund

Vackra ord om hållbarhet räckte inte – när en bostadsrättsförening i Västerhaninge fick se hur laxar dör vid Hednäs kraftverk beslöt de att säga upp sitt elavtal. – Jag känner mig lurad. Vi vill inte göra affärer med Skellefteå Kraft, säger föreningens vice ordförande Annika Markén till Piteå-Tidningen.

Bombardatips till sommaröringen

Har du testat att fiska havsöring med bombarda? Om inte så kanske det är dags nu. Teknikens effektivitet går knappast att ifrågasätta och här kommer några heta tips från ”Bombardakungen” Magnus Pålsson.

Världens dyraste bete

MacDaddy’s trollingbete skapade rubriker på den stora amerikanska sportfiskemässan ICast för tio år sedan. Betet är ett fullt fungerade trollingbete ämnat för fiske efter storvilt. Det finns dock en avgörande detalj som avskräcker att använda betet i praktiken, det har nämligen ett uppskattat värde på otroliga en miljon dollar. Men varför har MacDaddy’s Million Dollar

Omfattande tjuvfiske i Storsjön

Över 500 meter nät fyllda av gammal död fisk har i dagarna hittats i Storsjön i Gästrikland. Nätfisket är olagligt och har bland annat skördat mängder av gös, gädda och abborre.

Tidernas 3 bästa beten för insjööringen

Fiskejournalen fortsätter att gräva bland anmälda fiskar till Recordfisken och Storfiskregistret. Hela 40 000 registrerade fiskar ligger till grund för serien om ”Tidernas bästa beten”. Nu har vi kommit fram till vår älskade öring. Vilka tre beten har fångat flest insjööringar sen 1970? Den gigantiska öring som är svenskt rekord sedan 1991 är en mycket

Annonser

TYCK TILL!

Vilken specialtidning skulle du helst vilja läsa?

Visa resultat

Loading ... Loading ...