[/caption] " /> Stopp för gäddfiskeförbud 2013 | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Stopp för gäddfiskeförbud 2013

Havs- och vattenmyndigheten avser att göra en större översyn av behovet av fiskeregleringar längs ostkusten.

Sportfiskarna:
2012 lämnade länsstyrelsen i Östergötlands län ett förslag om en fredningstid för gädda i kustvattnen från 1 april till 31 maj. I skrivelsen till Havs- och vattenmyndigheten föreslog länsstyrelsen att regleringen även skulle omfatta Södermanlands och Stockholms län. HaV har nu avslagit förslaget och avser i stället att göra en större översyn av behovet av fiskeregleringar längs ostkusten.

Förslaget riktat mot fisketurism
Begäran om en två månaders fredningstid kom ursprungligen från Östergötlands kustfiskareförbund. Framförallt riktar sig kustfiskarnas ursprungliga skrivelse mot den ökade fisketurismnäringen vilken de menar hotar gäddan genom utfiskning och störningar. Då gäddan är en av de populäraste och viktigaste sportfiskarna längs med ostkusten har många sportfiskare och intressenter i näringen reagerat på hur förslaget är framtaget samt på den negativa effekt det skulle få på sportfiskenäringen. Sportfiskarna har under året haft kontinuerlig kontakt med HaV och länsstyrelserna för att bevaka frågan.
Martin Rydgren är ansvarig utredare inom biologisk mångfald och fiske på HaV och ger följande besked om hur de ska gå vidare i ärendet:
– I dagsläget kommer inga direkta åtgärder att vidtas. Istället väljer vi att fokusera på en större översikt av fisket på södra och mellersta ostkusten. I detta arbete kommer vi bland annat att se över regleringar för gädda men även andra arter som abborre, gös och havsöring. Arbetet blir en logisk fortsättning av de regleringar som infördes på västkusten och sydkusten 2012. Ett arbete som bland annat innehöll restriktivare regler för husbehovsfiske med nät. Sportfiskarna kommer vara en viktig remissinstans för eventuella förslag till ändringar.

Ulf Bergström som bland annat arbetar med fiskeregleringar på SLU:s kustvattenlaboratorium har lämnat faktaunderlag till HaV kring olika fiskeregleringar som kan tänkas vara effektiva för gäddan.
– Det finns flera förslag på fiskreglering som kan stärka bestånden av gädda. En effektiv modell kan vara den som använts i Stockholms län med fredade kärnområden där det råder ett totalt fiskeförbud under vårmånaderna, en metod som även kan appliceras i övriga län.
Tobias Fränstam som är regionalt fiskevårdsansvarig på Sportfiskarna i Stockholm och en av de som hanterar frågan från Sportfiskarnas sida ställer sig positiv till att regleringarna ses över.
– De regleringar som bestämdes då det fria handredskapsfisket infördes är i mångt och mycket utdaterade och för många arter saknas fortfarande fångstbegränsningar. Det är hög tid att fiskeregleringen ses över om vi i framtiden vill ha starka fiskbestånd att fiska på. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att för gäddans del så är det framförallt rekryteringsstörningar där ynglen inte överlever som är det stora problemet i de mer exponerade skärgårdsområdena. Majoriteten av våtmarker och översvämningsmarker som är några av gäddans viktigaste lekplatser har även försvunnit. Men i de mer skyddade skärgårdsområdena med högt fisketryck får vi inte blunda för att sportfisket lokalt kan ha en negativ effekt. Att införa lekfiskeförbud i de viktigaste lekvikarna kan även få andra positiva effekter då det sannolikt även skulle leda till att det blir svårare att få tillstånd för exploatering i form av bryggor och likande. Något som i många skärgårdsområden sakta äter upp lekområde efter lekområde.
www.sportfiskarna.se

Relaterad nyhet från din region
19 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Big Land – ett måste att se för äventyrslystna flugfiskare.
Helgtips: Film om vackra fiskar och vilda vyer

Klockan har bytt år, och det är dags att ta fram planeringsblocket inför kommande fiskesäsong. Kanske är detta året då du gör din drömresa till fjärran stränder? Här nedan följer ett filmtips som bjuder på inspiration i världsklass.

Du kanske redan har sett den prisbelönta filmen ”Big Land”, som handlar om ett gäng hängivna flugfiskare som beger sig till Labrador-området i Alaska för att fiska öring, närmare bestämt brook trout? Om inte så föreslår vi att du bäddar ned dig för lite helgmys.

Det är en riktigt vacker och proffsig film, som levererats av Tight Loops, där även svenske Rolf Nylinder haft några fingrar med i musiksättningen.

Här nedan hittar du filmen!

Du kanske även gillar detta