Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Stopp för sillfiske

I höjd med Kalmar och norrut byter sillen namn till strömming. Räknades tidigare som en självständig art. En sill från Västerhavet har ett förhållandevis kort huvud jämfört med en strömming från Östersjön.

Havs- och vattenmyndigheten har beslutat att stoppa det kustnära fisket av sill. Stoppet gäller endast för yrkesfiskare som bedriver kustnära fiske i det östra beståndet i Östersjön. De fartyg som har särskilt tillstånd för fiske av sill i samma bestånd berörs inte.
Aldrig tidigare, sedan nuvarande kvotsystem infördes, har myndigheterna tvingats stoppa det kustnära fisket i detta område.
– Anledningen till stoppet är att våra beräkningar visar att kvoten i detta område är uppfiskad, säger Robin Lundgren, sektionschef på Havs- och vattenmyndigheten.
Av Sveriges nationella kvot avsätts sedan 2007 en del till det kustnära fisket. För det östra beståndet i Östersjön är kvoten 656 ton för 2012. De yrkesfiskare som berörs finns främst i Kalmar, Karlskrona och Sölvesborg.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
11 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta