Just nu:
Annons

Nyheter

11 år sedan Sverige Fiskejournalen
"Stoppa muddringen i Viskan"

Sportfiskarna i Halland kräver att muddringen i Viskan stoppas. Muddringen hotar sällsynta musslor och kan på sikt även skada fisket i ån, menar Sportfiskarna.
Per Ingvarsson, som tagit initiativ till aktionen, säger att årets muddring, norr om Veddige, måste stoppas. När man i fjol påbörjade muddringen ledde detta till stora skador. Ingvarsson har hittat högar med döda musslor, många av den sällsynta arten flat dammussla. Dessutom leder muddringen till grumling av vattnet, vilket stör lax- och öringfisket i ån.
Muddringen genomförs för att öka vattengenomströmningen så att åker- och betesmark längs ån inte översvämmas.
– Detta är ju våtmarker som alltid kommer att översvämmas. De kan ju ha det som betesmark och det kräver ingen muddring, säger Per Ingvarsson som menar att många gamla vattendomar och dikningsföretag förstör mera än de gör nytta.
Svenne Andersson

Musslorna, många av dem sällsynta, vräktes upp på land och dog. (Foto: Per Ingvarsson)

Musslorna, många av dem sällsynta, vräktes upp på land och dog. (Foto: Per Ingvarsson)

Relaterad nyhet från din region
5 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta