Just nu:
Annons

Nyheter

11 år sedan Sverige Fiskejournalen
Stor enighet om 8-fjordar

Mötet om tillståndet för fisken i våra fjordar visade på en stor enighet och en fast beslutsamhet att återskapa fiskbestånden inom området.
Projektledaren för 8-fjordar, Niklas Åberg, har på ett imponerande sätt lyckat få alla parter ”med på tåget” och att få höra en representant för de som vanligtvis fiskar med nät uppmana någon som kände sig missnöjd med att vi fått ett nätfiskeförbud att köpa sig ett kastspö var mycket roligt.
Bilden om vad som orsakat fiskens försvinnande delades av de flesta, även om det som vanligt i de här sammanhangen kastades en del skuld på skarv och säl. På frågan om varför man inte inkluderat Hake- och Älgöfjorden i fredningsområdet svarade Fiskeriverkets generaldirektör, Axel Wenblad, att det kommer att ses över under året.
Anders Nicander

Fiskeriverkets generaldirektör Axel Wenblad berättade att det en gång fångades 130 ton torsk om året i Hakefjorden som gränsar till de nyligen införda fredningsområdena. (Foto: Anders Nicander)

Fiskeriverkets generaldirektör Axel Wenblad berättade att det en gång fångades 130 ton torsk om året i Hakefjorden som gränsar till de nyligen införda fredningsområdena. (Foto: Anders Nicander)


Relaterad nyhet från din region
20 minuter sedan Sverige Anders Lundin
En massa fisk kan det bli vid massafabriker, om projektet faller väl ut. Foto: Rigel
Svenskt pilotprojekt: Massa fisk vid massafabriker?

Allt fler aktörer verkar anse att framtidens fiskodlingar ska bedrivas på land. Nu presenteras ett nytt koncept, där fiskodlingar ska utnyttja spillvärme från massabruk.

Det är företaget Big Akwa i Härnösand och dess ägare Hugo Wikström som meddelar att han satsar på ett pilotprojekt under 2021.
Tanken är att utnyttja spillvärmen från massabruk till att temperera vattnet i en närliggande, landbaserad fiskodling. Samtidigt kan det näringsrika vattnet från fisktankarna gå tillbaka till massabrukets bioreningsdammar, där det blir till föda för de mikroorganismer som används för att rena bioslam från produktionen. Dessutom renas vattnet och man undviker den skadliga effekt som konventionella fiskodlingar kan medföra på miljön, enligt beskrivningen av projektet.
– Mänskligheten står inför stora utmaningar vad gäller livsmedelsförsörjningen, och jag vill vara med och bidra till att den kan lösas på ett bra och effektivt sätt, säger Hugo Wikström i ett pressmeddelande.

Samarbetar med SCA
Dialog förs med SCA, och nu pågår aktiviteter för att hitta möjliga platser för ett pilotprojekt.
– Att odla fisk i anslutning till massabruk kan både ge näring till bioreningen och bli ett användningsområde för lågvärdig restvärme, som inte går att nyttja på så många andra sätt. Det är utmanande att i anslutning till ett massabruk hitta en lämplig plats för det utrymme som en fiskodling kräver, men faller bitarna på plats så skulle en intressant symbios kunna uppstå mellan Big Akwa och SCA, säger SCA:s innovationschef Magnus Viström i pressmeddelandet.

Du kanske även gillar detta