[/caption] " /> Stora abborrar i Recordfisken | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Stora abborrar i Recordfisken

Mikaela Freander amnäler en metad abborre på 1800 gram till Recordfisken.

Anmälningarna strömmar in till tävlingen Recordfisken, inte minst när det gäller Abborre. Ett flertal fiskar snuddar på tvåkilosstrecket. Mikaela Freander och hennes abborre på 1800 gram en den senaste i raden.
Höstfisket börjar komma igång rejält, vilket märks i Fiskejournalens fångstdatabas. Allt fler stora fiskar anmäls och det verkar även som att abborrfisket har kommit igång rejält. I Fiskejournalen nummer 7-8 tipsade Abu:s expert Hasse Schönfeldt hur man fångar just stora abborrar på sensommar och höst. Har du tagit del av tipsen och lyckats fånga en Recordfisk-abborre, så får du gärna höra av dig till oss.
Det framgår inte om Mikaela Freander från Ljustero har läst Hasses tips, men fiska abborre kan hon i alla fall. Nu anmäler hon en metad abborre på 1800 gram, fångad vid Ljusterö.
Vill du också anmäla en fisk till Recordfisken? Klicka här för mer information.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
15 timmar sedan Sverige Anders Lundin
En rad faktorer ligger bakom nedgången av gäddor i Göta älv och Nordre älv. Foto: Anders Lundin
Kris för populära gäddvatten – knappt någon föryngring

Göta älv i Ale kommun och Nordre älv inom Göteborgs stad har varit två populära gäddvatten för sportfiskare. Men frågan är hur länge till? En yngelinventering som Sportfiskarna genomfört visar på mycket låga tätheter av gäddyngel.

Det var på uppdrag av Göteborgs stad och Alefiskarna som Sportfiskarna inventerat gäddyngel i de båda älvarna. Bakgrunden var att gäddfisket har försämrats kraftigt under de senaste åren, och en teori är att föryngringen av gäddor inte fungerar tillfredsställande.

Inventeringen bekräftar just detta. I Nordre älv fångades endast två gäddyngel, båda strax nedströms Nordreälvsbron.
Här pekas flera faktorer ut som bidragande, exempelvis brist på bra lekområden, onaturlig vattenreglering, predation av spigg på gäddyngel samt predation av säl på vuxen gädda.

I Göta älv fångades 10 gäddyngel i det undersökta området.

De största hoten mot gäddbeståndet där anses, enligt Sportfiskarna, vara den onaturliga vattenregleringen, den tunga båttrafiken i älven samt predation från säl på vuxna och lekmogna gäddor.
Läs mer här!

Du kanske även gillar detta