Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Stora bidrag till yrkesfisket

Yrkesfisket – En verksamhet beroende av bidrag. (foto. Anders Nicander)

Svenska yrkesfiskare får näst intill lika mycket bidrag som de säljer fisk för. Detta enligt en granskning som miljöorganisationen Oceana har gjort.
Svenska fiskare fick under 2009 över 88 miljoner euro i stöd. Samtidigt uppgick fångstens värde till 90 miljoner euro. Enligt Oceana skulle majoriteten av fiskeflottan inte vara lönsam om det inte var för bidragen.
Anne Schroeer, projektledare på Oceanas, ger sin syn på rapporten till Södermanlands Nyheter.
– Situationen i Östersjön är dålig och om man tittar på länderna runt omkring är det många som får stora bidrag, till exempel Sverige, Finland och Polen.
EU har för vana att redogöra för Europeiska Fiskerifonden som 2009 uppgick till en miljard euro. Oceana har kommit fram till en siffra som är tre gånger så stor. Man har även räknat med stöd till de enskilda länderna i form av skattesubventioner på bränsle och pengar som EU betalar till länder i tredje världen för att europeiska yrkesfiskare skall få släpa trålarna utanför deras kust.
Oceana är en fristående miljöorganisation med rötter både i Europa och Amerika.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
12 timmar sedan Sverige Anders Lundin
De som efterlyst strängare regler för yrkesfiske i Östersjön vädrar nu morgonluft. Foto: Krisztian Tabori
Partier överens – hopp om kursändring för yrkesfiske

Tunga förslag inger nu hopp om kursändring för yrkesfisket. Redan för en månad sedan beslutade regeringen om 2021 års regleringsbrev för Havs- och vattenmyndigheten som innehöll flera uppdrag för att förbättra havsmiljön och reglera yrkesfisket. Nu kommer även Miljömålsberedningen med förslag i samma riktning.

Den 22 december beslutade regeringen att ge Havs- och vattenmyndigheten flera uppdrag genom sitt så kallade regleringsbrev.
Det innehöll bland annat kapitel om att skydda kustlekande sillbestånd i norra Egentliga Östersjön, och att myndigheten fick uppdraget att utreda hur fiskeregleringarna kan utvecklas. De ska också göra det enklare att kontrollera att fartygen rapporterar bifångster, exempelvis av tumlare. Myndigheten ska även redovisa hur förvaltningen av ål genomförs så att skyddet av beståndet prioriteras. Hela regleringsbrevet kan du läsa här.

Nu har även Miljömålsberedningen lämnat sitt betänkande som pekar i samma riktning. I dokumentet som lämnats över till regeringen finns det bland annat förslag om en havsmiljölag, 30 procent skyddade marina områden och utredning av det pelagiska fisket och trålgränsen.

Alla partier överens
Fiskejournalen har pratat med Vänsterpartiets representant i Miljömålsberedningen, Elin Segerlind, och hon är hoppfull om att flera förslag ska bli skarpa beslut.

– Jag är nöjd med att vi kom så här långt. Det är egentligen fantastiskt att 8 partier som har grundläggande olika syn på naturen och människans förhållande till den kom överens om det ett så pass omfattande underlag med så många förslag, säger hon.

Hon välkomnar i synnerhet förslaget om en havsmiljölag.
– Regeringen kommer utifrån den behöva lägga fram förslag för förbättringar och åtgärder varje år till riksdagen i en proposition. Personligen tycker jag också att det är bra med ett förslag om att HaV ska bedöma påverkan från det storskaliga pelagiska fisket, som trålning utomskärs, av bland annat sill och strömming. Det är också bra att de ska ta fram ett underlag för beslut om eventuella bevarandeåtgärder som exempelvis utflyttning av trålgränsen, säger Elin Segerlind.

Här kan du läsa mer om alla förslag i Miljömålsberedningens betänkande.

Du kanske även gillar detta