Vet du var du vill fiska, men inte vilka arter som finns i det aktuella vattnet eller var du kan köpa fiskekort? Snart är du bara några knapptryckningar bort från hjälpen. " /> Stora förväntningar på den nya digitala Fiskekartan | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

2 år sedan Sverige Anders Lundin
Ny karta visar vägen mot fiskarna. Foto: Tony Nyman
Stora förväntningar på den nya digitala Fiskekartan

Vet du var du vill fiska, men inte vilka arter som finns i det aktuella vattnet eller var du kan köpa fiskekort? Snart är du bara några knapptryckningar bort från hjälpen.

Snart är den nämligen här, den digitala fiskekartan som tagit flera år att utveckla, och som många sportfiskare har väntat på. Det är landets länsstyrelser som tillsammans med Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten ligger bakom kartan, som omfattar Sveriges alla fiskevatten.

Digitala kartor är visserligen ingen ny företeelse, utan flera destinationer och fiskevårdsområden i landet erbjuder redan det. Däremot har det inte funnits kartor i den här omfattningen, där områden samlas under samma paraply. Målsättningen är att kartorna ska erbjuda information om både fiskarter, fiskekort och exempelvis båtuthyrning.

Sidan är fortfarande under konstruktion, men beskedet är att den ska finnas tillgänglig för allmänheten 30 maj 2019. Länken hittar du här!

Fiskejournalen hoppas förstås att den ska underlätta planeringen för alla sportfiskare i landet.

Vill du planera ditt fiske 2019? Ta hjälp av vår guide:

Fiska skiten ur 2019

Relaterad nyhet från din region
8 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelsen meddelar att de tar hjälp av kustbevakningen för att skydda de lekande abborrarna.
Extra bevakning för att skydda Gotlands abborrar

Under våren är abborren en jagad art – både bland pimpelfiskare och vissa sportfiskare som vill fånga de stora exemplaren som lagt på sig vikt inför leken. Länsstyrelsen på Gotland meddelar att de kommer att bevaka abborrens lek extra noggrant denna vår.

På Gotland fredas sedan många år abborre och gädda mellan 1 mars–31 maj, med syftet att skydda fiskbestånden under och i anslutning till lekvandring och lekperiod.
Bakgrunden är att både abborre och gädda uppvisat en oroväckande nedgång sedan 1990-talet. Ett litet ljus i horisonten kan skönjas för abborren de senaste åren, men Länsstyrelsen markerar tydligt att beståndet fortfarande är skört.

De meddelar att det kommer att ske fisketillsyn under våren, och särskilt i områden där det förekommer gädd- och abborrlek. Tillsynen kommer att ske i nära samarbete med bland annat Kustbevakningen.

De påminner också om att minimimåttet för gädda är 40 centimeter och maximimåttet 75 centimeter. Vid handredskapsfiske får maximalt tre gäddor mellan 40–75 centimeter behållas per fiskare och dygn.

Du kanske även gillar detta