Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Maria Ålander
Rödingen i Vättern mår sämre. Foto: Markus Lundgren/Sportfiskarna
Storrödingen hotas av varmare vintrar

En ny studie från SLU visar att varma vintrar slår hårt mot vätterrödingen, både som litet yngel och som vuxen.
Varmare vintrar leder till ekologiska felanpassningar som slår mot rödingen. Under varma vintrar utvecklas rödingrommen snabbare och kläcks helt enkelt för tidigt. Ynglen hinner då förbruka sina näringsreserver innan tillgången på föda, djurplankton, har blivit god i sjön. Äldre rödingar påverkas indirekt, genom att även siklöjans rom kläcks för tidigt, vilket kraftigt minskar tillgången på detta viktiga bytesdjur.

Genetisk variation gynnar anpassning
Tomas Jonsson, docent i teoretisk ekologi, som har lett studien, menar att ett sätt att hjälpa storrödingen att klara klimatförändringarna, kan vara att hjälpa beståndet att växa. Ett växande bestånd får större genetisk variation, och därmed bättre möjligheter att anpassa sig till ändrade förhållanden. Rödingen skulle i det här fallet vara hjälpt av att ha en större variation av tidpunkten för äggkläckning.
Om rödingbeståndet ska kunna växa, handlar det om att begränsa predation på rom av inplanterade kräftor, begränsa konkurrensen från den inplanterade laxen samt att undvika för stort uttag från yrkes- och fritidsfiske.

Relaterad nyhet från din region
Du kanske även gillar detta