Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Maria Ålander
Rödingen i Vättern mår sämre. Foto: Markus Lundgren/Sportfiskarna
Storrödingen hotas av varmare vintrar

En ny studie från SLU visar att varma vintrar slår hårt mot vätterrödingen, både som litet yngel och som vuxen.
Varmare vintrar leder till ekologiska felanpassningar som slår mot rödingen. Under varma vintrar utvecklas rödingrommen snabbare och kläcks helt enkelt för tidigt. Ynglen hinner då förbruka sina näringsreserver innan tillgången på föda, djurplankton, har blivit god i sjön. Äldre rödingar påverkas indirekt, genom att även siklöjans rom kläcks för tidigt, vilket kraftigt minskar tillgången på detta viktiga bytesdjur.

Genetisk variation gynnar anpassning
Tomas Jonsson, docent i teoretisk ekologi, som har lett studien, menar att ett sätt att hjälpa storrödingen att klara klimatförändringarna, kan vara att hjälpa beståndet att växa. Ett växande bestånd får större genetisk variation, och därmed bättre möjligheter att anpassa sig till ändrade förhållanden. Rödingen skulle i det här fallet vara hjälpt av att ha en större variation av tidpunkten för äggkläckning.
Om rödingbeståndet ska kunna växa, handlar det om att begränsa predation på rom av inplanterade kräftor, begränsa konkurrensen från den inplanterade laxen samt att undvika för stort uttag från yrkes- och fritidsfiske.

Relaterad nyhet från din region
14 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta