Gruvor i fjällvärlden Den planerade järnmalmsgruvan i Jokkmokk hotar inte bara Jåhkågaskas samebys renskötsel, utan riskerar i förlängningen att ändra villkoren för världsarvet Laponia och Sareks nationalpark. (Foto: Staffan Widstrand)[/caption] " /> Storslagna fjäll eller gruvor? | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

7 år sedan Sverige Morgan Fihn
Storslagna fjäll eller gruvor?
Gruvor i fjällvärlden

Den planerade järnmalmsgruvan i Jokkmokk hotar inte bara Jåhkågaskas samebys renskötsel, utan riskerar i förlängningen att ändra villkoren för världsarvet Laponia och Sareks nationalpark. (Foto: Staffan Widstrand)

Gruvnäringen fortsätter att växa – på bekostnad av levande vatten, natur och Samisk kultur. Allt fler kritiska röster höjs, bland annat en samlad protest från lokala entreprenörer i turist- och upplevelsebranschen.
Ekoturismföreningen, Turistföreningen, VisitSápmi, Icehotel, Treehotel och över 25 andra företag inom turism i norr, ifrågasätter nu gällande minerallag och planerna på nya gruvor i fjällvärlden. I ett gemensamt uttalande krävs en förklaring samtidigt som man efterlyser en kraftfull satsning på natur- och ekoturism, som är en näring som både skapar jobb i glesbygden.
Läs mer här och ladda ner det gemensamma uttalandet.
Missa inte tidigare notiser om gruvdrift.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
20 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelsen meddelar att de tar hjälp av kustbevakningen för att skydda de lekande abborrarna.
Extra bevakning för att skydda Gotlands abborrar

Under våren är abborren en jagad art – både bland pimpelfiskare och vissa sportfiskare som vill fånga de stora exemplaren som lagt på sig vikt inför leken. Länsstyrelsen på Gotland meddelar att de kommer att bevaka abborrens lek extra noggrant denna vår.

På Gotland fredas sedan många år abborre och gädda mellan 1 mars–31 maj, med syftet att skydda fiskbestånden under och i anslutning till lekvandring och lekperiod.
Bakgrunden är att både abborre och gädda uppvisat en oroväckande nedgång sedan 1990-talet. Ett litet ljus i horisonten kan skönjas för abborren de senaste åren, men Länsstyrelsen markerar tydligt att beståndet fortfarande är skört.

De meddelar att det kommer att ske fisketillsyn under våren, och särskilt i områden där det förekommer gädd- och abborrlek. Tillsynen kommer att ske i nära samarbete med bland annat Kustbevakningen.

De påminner också om att minimimåttet för gädda är 40 centimeter och maximimåttet 75 centimeter. Vid handredskapsfiske får maximalt tre gäddor mellan 40–75 centimeter behållas per fiskare och dygn.

Du kanske även gillar detta