Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige Fiskejournalen
Stortorsk mellan isflaken

Isen ställer till det för sjöfarten i svenska vatten – så även för de båtar som ska ta ut sportfiskare. Men ett par gånger har Falken lyckats ta sig ut i södra Östersjön – och årets första stortorsk är landad.
Skepparen Ulf Stahre berättar för Fiskejournalen att det hittills blivit sex turer och att de gett riktigt bra med stor torsk.
Största hittills fångades i förra veckan när Thomas Gustafsson från Fjärås fick ett  tunghugg på sin Fladen Batong. Den biffiga och välformade torsken drillades till ytan med hjälp av ett Berkley Saltstick och en Ambassadeur 7000. Stor glädje ombord när det visade sig att den 118 centimeter långa torsken klarade 20-kilosgränsen. Noga räknat vägdes den till 20,4 kilo.
Just nu ligger Falken rejält infrusen, men Stahre hoppas på snar islossning om vindarna vänder. Samstämmiga rapporter från meteorologerna säger att våren är på väg med plusgrader mot Skåne.
Svenne Andersson

Det var en välformad torsk i god kondition som Thomas Gustafsson bordade.


Relaterad nyhet från din region
7 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta