Kor håller strandängarna öppna, här får de nya betesmarker. (Foto: Lars Vallin) Kor håller strandängarna öppna, här får de nya betesmarker. (Foto: Lars Vallin)[/caption] " /> Strandängar restaureras runt Paviken | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

7 år sedan Sverige Morgan Fihn
Strandängar restaureras runt Paviken
Kor håller strandängarna öppna, här får de nya betesmarker. (Foto: Lars Vallin)

Kor håller strandängarna öppna, här får de nya betesmarker. (Foto: Lars Vallin)

Sportfiskarna har påbörjat restaurering av strandängarna i Paviken på västra Gotland för att återskapa lekområden för gädda.
Bland åtgärder inom Sportfiskarnas rovfiskprojekt har tidigare rapporterats om vegetationsrensning i två olika områden på Gotland, i Kronviken strax norr om Visby och i Lergravsviken på norra Gotland.
Nu har Sportfiskarna också påbörjat restaurering av de forna strandängarna i Paviken på västra Gotland. Paviken, en avsnörd gammal havsvik och vikingahamn, är idag ett 76 hektar stort naturreservat bestående av både värdefulla land- och vattenmiljöer. Sjön ingår även i Natura 2000-nätverket. I likhet med många andra slättlandssjöar växer Paviken igen och igenväxningstakten har accelererat sen 70-talet. Mäktiga och kompakta vassområden breder ut sig i stora delar av sjön och områden lämpliga för exempelvis gäddlek minskar i omfattning.
– I en första etapp för att försöka bromsa en negativ utveckling har vi inom rovfiskprojektet, tillsammans med markägare runt sjön och i samarbete med länsstyrelsen, påbörjat vassklippning i anslutning till Idåns utlopp i sjön, berättar Lars Vallin, biolog i Rovfiskprojektet.

På strandängarna lekte tidigare gäddan i stora mängder men vassen har nu växt sig allt för tät och kompakt för att vara lämplig som lekmiljö. När vassen klippts bränns den på plats och de betande djuren har sedan direkt sökts sig ut i de nyklippta delarna.
– Gädda och betande djur är en bra kombination och förhoppningen är att vi nästa vår åter kan se gäddan i lektagen med ryggarna över vattenytan på de översvämmade och betade strandängarna, avslutar Lars Vallin.
Insatserna görs genom projektledning från Sportfiskarna med oumbärlig hjälp från markägare intill sjön och med finansiering via Länsstyrelsen, LOVA- och LONA-stöd.
www.sportfiskarna.se

Relaterad nyhet från din region
16 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelser och kommuner kan få ett ökat ansvar för vattenförvaltning. Foto: Anders Lundin
Bättre vatten från fjäll till kust med "Blå plan"

Länsstyrelser och kommuner kan få ett större ansvar för landets vattenplanering, från fjäll till kust. Syftet är att genom bättre förvaltning höja kvalitén på våra vatten, och satsningen går under namnet ”Blå plan”.

Konceptet med en ”Blå plan” är att länsstyrelser och kommuner ska ta ett helhetsgrepp på hela avrinningsområdet, även de delar som passerar länets eller kommunens gränser. Bakom förslaget ligger Vattenmyndigheterna, som poängterar att det som pågår uppströms påverkar tillståndet i vattnet nedströms.
– Åtgärdsförslaget innebär att kommuner och länsstyrelser ska göra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en helhetssyn utifrån hur hela avrinningsområdet mår, säger Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör i ett pressmeddelande.

Det framgår inte direkt hur sportfiske och annan rekreation ska vägas in i planeringen, men planen är att enklare kunna sätta in rätt åtgärd på rätt plats, vilket i förlängningen sparar pengar.
Fokus ska vara på vattenförekomster där vattnet kräver åtgärder för att få en god kvalitet. I sin planering ska även myndigheterna titta på hur vattnet påverkas av ett förändrat klimat.
Här kan du läsa mer om den ”Blå planen”.

Du kanske även gillar detta