Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige nicander
Strane å segrar

Livet, och den fantastiska miljön, i och kring Strande Å på Orust segrade slutligen i och med att Miljööverdomstolen avslog markägarens överklagan nu i veckan.
Det var i höstas som byggandet av ett olagligt vattenkraftverk upptänktes av Fiskejournalens reporter.  Kraftverksbygget förstörde en unik kultur- och naturmiljö och havsöringen skars av från sina lekplatser. Där efter har turerna varit många och den lilla ån är numera riksbekant i sportfiske- och miljövårdskretsar.
Länsstyrelsen ålade först markägaren vid vite att återställa ån men markägaren överklagade till Miljödomstolen. Miljödomstolen gick på Länsstyrelsens linje och avslog överklagandet. Efter nederlaget i Miljödomstolen överklagade vattenägaren till Miljööverdomstolen som även den avslog.
Naturen och fisken har segrat. Nu återstår bara att se när arbetet med att återställa ån kommer igång och om Strane å åter kan bli den fantastiska producent av havsöring som den varit tidigare.
Anders Nicander

Strane å ska återställas! Länsstyrelsens beslut gäller. (Foto: Anders Nicander)

Relaterad nyhet från din region
18 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Jodå – flera sportfiskare har hjälpt till att städa upp längs Malmö kanal. Frågan om ett fiskeförbud kommer ändå att tas upp av Malmö stad. Foto: Privat
Malmö kanal: Så många röstade emot fiskeförbud

Ska fisket i Malmö kanal förbjudas? Nej, tycker över 450 människor som röstat emot förslaget. Men frågan kommer ändå att tas upp av Malmö kommun, trots att betydligt färre vill se ett förbud.

Fiskejournalen har tidigare skrivit om konflikterna kring fisket i Malmö kanal, där det vittnats om nedskräpning och allmän misskötsel. Det gick så långt att det skickades in ett medborgarförslag till kommunen, om att fisket skulle förbjudas i kanalen. Nu står det klart att förslaget kommer att tas upp i tekniska nämnden i Malmö stad, eftersom över 100 personer röstat ja till förslaget. De över 450 rösterna som tyckte annorlunda lyckades alltså inte stoppa förslaget från att gå vidare i processen. Beslut väntas under juni månad.

Det ska dock tilläggas att det tagits initiativ bland sportfiskare för att städa upp vid kanalen, vilket vi skrivit om i tidigare artiklar.
Här kan du se ett inslag i SVT om konflikten vid Malmö kanal.

Du kanske även gillar detta