Just nu:
Annons

Nyheter

11 år sedan Sverige nicander
Strane å ska återställas

Den svårt skövlade Strane å, som vi skrivit mycket om på sistone, ska återställas. Länsstyrelsen har utfärdat vite för markägaren.
Senast första december ska Strane å vara återställd, annars får markägaren betala ett vite på 200 000 kr. Dessförinnan planerar Länsstyrelsen för att lyfta havsöringen förbi kraftverksbygget som nu stoppar dess lekvandring.
Detta är en stor seger för naturen och för rättvisan. Och det är en tydlig signal till de krafter som ser det som sin rätt att strypa livsflödet i varje fritt strömmande vatten.
Anders Nicander

 

 

Strane å ska åter bli ett av Orusts bästa vattendrag för lekande havsöring.

 

 


Relaterad nyhet från din region
7 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta