[/caption] " /> Strategi för att skydda Europas vatten | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Strategi för att skydda Europas vatten

Handlingsplanen ”A Blueprint to Safeguard Europe’s Water Resources” slår fast att det krävs mer av medlemsländerna för att komma tillrätta med både gamla och nya problem. (Foto: Morgan Fihn)

Mer än hälften av EU:s kustvatten, sjöar och vattendrag har inte god ekologisk status.  Nu presenterar EU-kommissionen ett förslag till strategi för att skydda Europas vatten.
– Mycket har förbättrats de senaste åren men situationen är fortfarande bekymmersam och påverkan på vattnet ökar. Översvämningar blir vanligare och vattenbristen sprider sig i Europa. Den nya strategin eller handlingsplanen innehåller flera viktiga åtgärdsförslag,
säger Anneli Harlén,

För Sveriges del ser det något bättre ut för sjöar och vattendrag, men det är ändå ungefär 40 procent som inte har en god ekologisk status.
Arbetet med att ta fram en ny strategi för att skydda EU:s vatten har pågått en längre period. Bland annat har Europeiska miljöbyrån tagit fram en rapport om hur situationen ser ut i dag och vad som hotar kvaliteten och tillgången på vatten i framtiden samt förslag på vilka satsningar som bör göras. Det har även gjorts en ordentlig genomgång av nuvarande lagstiftning och därefter har man identifierat var det finns brister.
– EU-kommissionens förslag till handlingsplan är ingen universallösning men den ger medlemsländerna en verktygslåda med olika verktyg för att komma tillrätta med problemen, säger Anneli Harlén.
EU:s ramdirektiv för vatten, det så kallade vattendirektivet, slår fast att medlemsländerna ska skydda och återställa rent vatten i Europa och säkerställa en långsiktig och hållbar vattenanvändning. Målet är att alla vatten ska ha uppnått god ekologisk status senast 2015.

Relaterad nyhet från din region
11 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Jodå – flera sportfiskare har hjälpt till att städa upp längs Malmö kanal. Frågan om ett fiskeförbud kommer ändå att tas upp av Malmö stad. Foto: Privat
Malmö kanal: Så många röstade emot fiskeförbud

Ska fisket i Malmö kanal förbjudas? Nej, tycker över 450 människor som röstat emot förslaget. Men frågan kommer ändå att tas upp av Malmö kommun, trots att betydligt färre vill se ett förbud.

Fiskejournalen har tidigare skrivit om konflikterna kring fisket i Malmö kanal, där det vittnats om nedskräpning och allmän misskötsel. Det gick så långt att det skickades in ett medborgarförslag till kommunen, om att fisket skulle förbjudas i kanalen. Nu står det klart att förslaget kommer att tas upp i tekniska nämnden i Malmö stad, eftersom över 100 personer röstat ja till förslaget. De över 450 rösterna som tyckte annorlunda lyckades alltså inte stoppa förslaget från att gå vidare i processen. Beslut väntas under juni månad.

Det ska dock tilläggas att det tagits initiativ bland sportfiskare för att städa upp vid kanalen, vilket vi skrivit om i tidigare artiklar.
Här kan du se ett inslag i SVT om konflikten vid Malmö kanal.

Du kanske även gillar detta