Just nu:
Annons

Nyheter

1 månad sedan Sverige Anders Lundin
Järlå kvarn får rivas ut. Foto: Länsstyrelsen
Striden är över – damm i Järle å får rivas ut

Under torsdagen kom beskedet som både Naturvårdsverket, Älvräddare och andra aktörer hoppats och väntat på. Den omstridda dammen i Järle å får nämligen rivas ut.

Naturvårdsverket äger stora delar av Järle å och kvarnanläggningen, allt i Örebro län. Bakgrunden är att Naturvårdsverket sökte tillstånd för att ta bort de största delarna av dammen, samt sänka av dammytan permanent. Detta för att stärka skyddet av de arter som är upptagna som målarter i Natura2000-området.

Protester från närboende och kulturmiljöintresserade har varit stora och för Naturvårdsverket har det varit en lång process där de noga utrett andra lösningar, som till exempel fiskvägar.
Nu har dom kommit i målet, och mark- och miljödomstolen i Nacka godkänner ansökan och beslutar att utrivningen är tillåtlig.

– Det känns givetvis bra att en av få rättighetsparagrafer i miljöbalken får genomslag. För om en ägare vill riva ut sin damm ska en sådan ansökan alltid godkännas av domstolen, säger Älvräddarnas generalsekreterare Christer Borg till Fiskejournalen.

Relaterad nyhet från din region
8 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta