Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige nicander
Subventioner utrotar fisken

Från Danmark kommer rapporter om glada yrkesfiskare. Dyrare fisk och billigare diesel ger klirr i kassan.
EU:s bränslesubventioner gör det möjligt att bedriva yrkesmässigt fiske som annars skulle vara olönsamt. När sedan priserna på fisk stiger blir det bingo för yrkesfiskarna. I Danmark har priset på makrill stigit med 122 procent sedan 2009 och även den fisk som mals ner till fiskmjöl betalar sig bättre.
Anders Nicander

Makrillen går en hård framtid til mötes när fiskpriserna stiger och fiskeflottan får rabatt på bränslet. (Foto: Anders Nicander)

Relaterad nyhet från din region
8 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta