Redan under premiären 2015 - då flugbindare i Karlstad bjöd in allmänhet kom det 1200 besökare. Nu är förberedelserna i full gång inför nästa års träff, som hålls i Naturrum Värmland på Mariebergskogen den 18 februari. " /> Succén fortsätter – "Flugfiske är en konst" tillbaka i Karlstad | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

4 år sedan Sverige Mathias Arnham
Gillar du flugfiske? Besök Mariebergskogen den 18 februari.
Succén fortsätter - ”Flugfiske är en konst” tillbaka i Karlstad

Redan under premiären 2015 – då flugbindare i Karlstad bjöd in allmänhet kom det 1200 besökare. Nu är förberedelserna i full gång inför nästa års träff, som hålls i Naturrum Värmland på Mariebergskogen den 18 februari.
Arrangörerna utlovar ett omväxlande program för både nybörjare och proffs. Besökarna kan vänta sig inspirerande möten med flugbindare ”in action”, filmvisning, föredrag och mycket annat. Vi önskar lycka till med evenemanget och hoppas på en fortsatt succé.

Hans Hällman

Relaterad nyhet från din region
7 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelsen meddelar att de tar hjälp av kustbevakningen för att skydda de lekande abborrarna.
Extra bevakning för att skydda Gotlands abborrar

Under våren är abborren en jagad art – både bland pimpelfiskare och vissa sportfiskare som vill fånga de stora exemplaren som lagt på sig vikt inför leken. Länsstyrelsen på Gotland meddelar att de kommer att bevaka abborrens lek extra noggrant denna vår.

På Gotland fredas sedan många år abborre och gädda mellan 1 mars–31 maj, med syftet att skydda fiskbestånden under och i anslutning till lekvandring och lekperiod.
Bakgrunden är att både abborre och gädda uppvisat en oroväckande nedgång sedan 1990-talet. Ett litet ljus i horisonten kan skönjas för abborren de senaste åren, men Länsstyrelsen markerar tydligt att beståndet fortfarande är skört.

De meddelar att det kommer att ske fisketillsyn under våren, och särskilt i områden där det förekommer gädd- och abborrlek. Tillsynen kommer att ske i nära samarbete med bland annat Kustbevakningen.

De påminner också om att minimimåttet för gädda är 40 centimeter och maximimåttet 75 centimeter. Vid handredskapsfiske får maximalt tre gäddor mellan 40–75 centimeter behållas per fiskare och dygn.

Du kanske även gillar detta