Daniel Persson får Sundsvalls kommuns miljöstipendium för sitt fiskvårdsarbete i lilla Smedsbäcken, ett biflöde till Ljungan. Stipendiet är på 15 000 kronor. " /> Sundsvall belönar fiskvårdare | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

5 år sedan Sverige Fiskejournalen
Små vattendrag har stor betydelse för havsöringens reproduktionsförmåga. (Foto: Svenne Andersson)
Sundsvall belönar fiskvårdare

Daniel Persson får Sundsvalls kommuns miljöstipendium för sitt fiskvårdsarbete i lilla Smedsbäcken, ett biflöde till Ljungan. Stipendiet är på 15 000 kronor.

Små åar och bäckar, som är biflöden till större vattendrag, är viktiga för havsöringens reproduktion. I stora Ljungan, där både lax och öring vandrar upp, söker sig havsöringen i större utsträckning till de små vattendragen för att leka.
Daniel Persson och hans kompisar har skapat bättre förutsättningar för havsöringen med klassiskt fiskevårdsarbete; rensning av vandringshinder, utläggning av både stora stenar och lekgrus. Uppväxtområden har förbättrats med utläggning av stenar och död ved.
SVT Västernorrland har gjort ett inslag om fiskevårdsarbetet i Smedsbäcken som du kan se via den här länken.

Relaterad nyhet från din region
8 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelser och kommuner kan få ett ökat ansvar för vattenförvaltning. Foto: Anders Lundin
Bättre vatten från fjäll till kust med "Blå plan"

Länsstyrelser och kommuner kan få ett större ansvar för landets vattenplanering, från fjäll till kust. Syftet är att genom bättre förvaltning höja kvalitén på våra vatten, och satsningen går under namnet ”Blå plan”.

Konceptet med en ”Blå plan” är att länsstyrelser och kommuner ska ta ett helhetsgrepp på hela avrinningsområdet, även de delar som passerar länets eller kommunens gränser. Bakom förslaget ligger Vattenmyndigheterna, som poängterar att det som pågår uppströms påverkar tillståndet i vattnet nedströms.
– Åtgärdsförslaget innebär att kommuner och länsstyrelser ska göra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en helhetssyn utifrån hur hela avrinningsområdet mår, säger Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör i ett pressmeddelande.

Det framgår inte direkt hur sportfiske och annan rekreation ska vägas in i planeringen, men planen är att enklare kunna sätta in rätt åtgärd på rätt plats, vilket i förlängningen sparar pengar.
Fokus ska vara på vattenförekomster där vattnet kräver åtgärder för att få en god kvalitet. I sin planering ska även myndigheterna titta på hur vattnet påverkas av ett förändrat klimat.
Här kan du läsa mer om den ”Blå planen”.

Du kanske även gillar detta