Nu går länsstyrelserna i Västerbotten och Västernorrland på djupet med klimatförändringarnas effekter på undervattensnaturen. " /> Svensk-finsk satsning går på djupet med klimatet | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

2 år sedan Sverige Anders Lundin
En svensk-finsk satsning ska kartlägga vattenmiljön. Foto: Länsstyrelsen i Västra Götaland
Svensk-finsk satsning går på djupet med klimatet

Nu går länsstyrelserna i Västerbotten och Västernorrland på djupet med klimatförändringarnas effekter på undervattensnaturen.

De deltar nämligen ett nytt projekt tillsammans med finska samarbetspartners för att ta fram kunskap kring ämnet.

Uppvärmningen av klimatet orsakar bland annat förändringar i havets salthalt, temperatur och vattennivå. Det är viktigt med bra kunskap om hur havet kommer att påverkas i framtiden, till exempel för myndigheternas miljöarbete och samhällsplanering, skriver Länsstyrelsen i Västerbotten på sin hemsida.

Det treåriga projektet ECOnnects huvudmål är att ta fram nya beslutsunderlag för att bättre kunna hantera anpassningen till ett förändrat klimat, och att analysera hur förändringarna påverkar arter och naturtyper, och vilka effekterna kan bli för alla som nyttjar kusten och havet.

Projektet leds av Forststyrelsen i Finland, och från finsk sida deltar också NTM-Centralen i Södra Österbotten. Det finansieras av EU genom Interreg-programmet Botnia-Atlantica, och även svenska Havs och vattenmyndigheten bidrar med finansiering.

Läs om kvicksilverskandalen i Östersjön:

Tove tar upp kampen om kvicksilverskandalen

Relaterad nyhet från din region
8 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Skarvbeståndet i Västra Götaland får reduceras genom skyddsjakt. Foto: Gettyimages
Fördubbling av antalet skarvbon – nu blir det jakt

Både Sportfiskarna och andra aktörer har slagit larm om skarvens tilltagande utbredning längs Västra Götalands kust. Nu kan det hela formuleras i siffror, där inventeringar visar att det skett en fördubbling av antalet skarvbon mellan 2012 och 2020.

Det är Sportfiskarna som basunerar ut resultaten från inventeringen, som SLU gjort tillsammans med erfarna ornitologer och ett flygföretag. Resultatet visar att antalet kolonier vuxit från 14 till 21, och att antalet bon vuxit från 3 000 till 6 000.
– Det kanske mest oroväckande är den stora spridningen av mellanskarv till vattendrag och inlandsvatten. Som ett av många exempel har Kungsbacka Sportfiskeklubb noterat upp till 20 jagande skarvar i Kungsbackaån och även mindre skarvgrupper som nu jagar i deras klubbsjöar flera mil inåt landet. Det är områden där vi aldrig dokumenterat skarv innan, säger Sportfiskarnas regionchef Markus Lundgren på deras hemsida.

De välkomnar också ett färskt beslut om att det nu ska tillåtas skyddsjakt på 3 000 skarvar i Västra Götalands kustvatten och kustmynnande vattendrag.
Det är Sportfiskarna själva som tillsammans med Svenska Jägareförbundet och Sveriges Fiskares Producentorganisation beviljats tillstånd för skyddsjakt på skarv.

Jakten i vattendrag motiveras i beslutet med att utvandrande laxfisksmolt behöver skyddas. Tillståndet gäller till och med den 15 februari 2024 och innebär att maximalt 3 000 skarvar får fällas.
Här kan du läsa mer.

Du kanske även gillar detta