Gränsöverskridande samarbete för vildlaxen i Östersjön. (Foto: Justin McCarthy) Gränsöverskridande samarbete för vildlaxen i Östersjön. (Foto: Justin McCarthy)[/caption] " /> Svensk-Finskt samarbete för att gynna vildlaxen | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

7 år sedan Sverige Morgan Fihn
Svensk-Finskt samarbete för att gynna vildlaxen
Gränsöverskridande samarbete för vildlaxen i Östersjön. (Foto: Justin McCarthy)

Gränsöverskridande samarbete för vildlaxen i Östersjön. (Foto: Justin McCarthy)

Länsstyrelsen i Norrbotten län har tillsammans med Lapplands förbund i finska Lappland bildat samarbetsorganisationen The Salmon Committee of the Bothnian bay (SALCOM). Ett gemensamt arbete med frågor kring vildlaxen har pågått under en längre tid och avsikten med bildandet av kommittén är att strukturera och utveckla samarbetet.
– Norrbotten och finska Lappland har de viktigaste kvarvarande vilda laxbestånden i Östersjöområdet, därför har vi ett gemensamt intresse att arbeta för att gynna laxen. Det här ger oss även en bättre grund för att utveckla samarbetet, säger Dan Blomkvist på Länsstyrelsen.
Kommittén ska lyfta fram regionens syn och intressen i laxförvaltningsfrågor och att vid behov informera beslutsfattare på nationell och internationell nivå så att hänsyn tas till regionens intressen.

Informationsutbyte i fokus

Det främsta målet är att utbyta information kring frågor som rör förvaltningen av regionens laxbestånd. Även frågor som rör den gemensamma förvaltningen av laxfisket i gränsälven (Torne- Muonio- och Könkämä älvar) kommer att diskuteras. Laxkommittén kommer att lägga tonvikt på regionalitet, glesbygdsutveckling och långsiktigt hållbart nyttjande av regionens laxbestånd.
Seminarier och möten kommer att anordnas dit olika intressenter bjuds in. Det första seminariet planeras till hösten 2014.

Medlemsorganisationerna i laxkommittén är
:
Lapplands förbund, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Kommunförbundet Norrbotten, Finsk-Svenska gränsälvskommissionen, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland samt Tornedalsrådet.

Relaterad nyhet från din region
22 timmar sedan Sverige Anders Lundin
De som efterlyst strängare regler för yrkesfiske i Östersjön vädrar nu morgonluft. Foto: Krisztian Tabori
Partier överens – hopp om kursändring för yrkesfiske

Tunga förslag inger nu hopp om kursändring för yrkesfisket. Redan för en månad sedan beslutade regeringen om 2021 års regleringsbrev för Havs- och vattenmyndigheten som innehöll flera uppdrag för att förbättra havsmiljön och reglera yrkesfisket. Nu kommer även Miljömålsberedningen med förslag i samma riktning.

Den 22 december beslutade regeringen att ge Havs- och vattenmyndigheten flera uppdrag genom sitt så kallade regleringsbrev.
Det innehöll bland annat kapitel om att skydda kustlekande sillbestånd i norra Egentliga Östersjön, och att myndigheten fick uppdraget att utreda hur fiskeregleringarna kan utvecklas. De ska också göra det enklare att kontrollera att fartygen rapporterar bifångster, exempelvis av tumlare. Myndigheten ska även redovisa hur förvaltningen av ål genomförs så att skyddet av beståndet prioriteras. Hela regleringsbrevet kan du läsa här.

Nu har även Miljömålsberedningen lämnat sitt betänkande som pekar i samma riktning. I dokumentet som lämnats över till regeringen finns det bland annat förslag om en havsmiljölag, 30 procent skyddade marina områden och utredning av det pelagiska fisket och trålgränsen.

Alla partier överens
Fiskejournalen har pratat med Vänsterpartiets representant i Miljömålsberedningen, Elin Segerlind, och hon är hoppfull om att flera förslag ska bli skarpa beslut.

– Jag är nöjd med att vi kom så här långt. Det är egentligen fantastiskt att 8 partier som har grundläggande olika syn på naturen och människans förhållande till den kom överens om det ett så pass omfattande underlag med så många förslag, säger hon.

Hon välkomnar i synnerhet förslaget om en havsmiljölag.
– Regeringen kommer utifrån den behöva lägga fram förslag för förbättringar och åtgärder varje år till riksdagen i en proposition. Personligen tycker jag också att det är bra med ett förslag om att HaV ska bedöma påverkan från det storskaliga pelagiska fisket, som trålning utomskärs, av bland annat sill och strömming. Det är också bra att de ska ta fram ett underlag för beslut om eventuella bevarandeåtgärder som exempelvis utflyttning av trålgränsen, säger Elin Segerlind.

Här kan du läsa mer om alla förslag i Miljömålsberedningens betänkande.

Du kanske även gillar detta