Anders Eklöv gick i spetsen för elfisket.
Foto: Hans Berggren[/caption] " /> Svenska stensimpor ska rädda musslor i Danmark | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

2 år sedan Sverige Anders Lundin
Stensimpan – värd sin vikt i guld? Foto: Ivan Olsson/Länsstyrelsen
Svenska stensimpor ska rädda musslor i Danmark

Anders Eklöv gick i spetsen för elfisket.
Foto: Hans Berggren

Under onsdagen 21 november samlades en rad aktörer vid skånska Fyleån. Fiske stod på programmet – men inte vilket fiske som helst. De skulle nämligen fånga 450 stensimpor, som ska flytta utomlands …

Det framgångsrika svenska projektet Målarmusslans återkomst har nämligen fått en dansk efterföljare. Men värdfisken stensimpa är utrotad i Danmark sedan 50 år. Därför fiskas 450 stensimpor upp från Fyleån för att sedan exporteras till Susåen i Naestved på Själland där målarmusslan ska återintroduceras, meddelar Länsstyrelsen i Skåne i ett pressmeddelande.

– I larvstadiet fastnar målarmusslan i gälarna på värdfiskar där den utvecklas och så småningom faller till botten. Där gräver den ned sig och växer till en vuxen mussla, berättar Lea Schneider, vattenhandläggare på Länsstyrelsen Skåne, och musselforskare i projektet Målarmusslans återkomst.

Det svenska projektet utvecklade en metod för att återintroducera musslan, vilket genomfördes i restaurerade delar av Fyleån och Klingavälsån. Det skånska projektets erfarenheter har legat till grund för en dansk ansökan till det europeiska Life-programmet. Projektet har beviljats EU-stöd och går nu in i en aktiv fas, enligt Länsstyrelsen i Skåne.  Tankarna är att plantera in mussellarver i elritsor från Jylland och flytta dem till den danska Susåen på södra Själland. För att ytterligare förbättra de framtida levnadsbetingelserna för musslorna vill man också återintroducera värdfisken stensimpan, och därför har det danska projektet fått tillstånd att hämta 450 stensimpor från Fyleån.

Läs även om det allvarliga läget för svenska musslor:

Alarmerande läge för flodpärlmusslan på flera håll

Relaterad nyhet från din region
13 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Bäckrödingen har spridit sig i norrländska vatten. Foto: Alex Smith
Håll utkik efter bäckröding, kräftor och invasiva växter

Att det är förbjudet att plantera ut främmande arter i svenska vatten har förhoppningsvis de flesta sportfiskare koll på. Nu kan du hjälpa myndigheterna att rapportera in invasiva företeelser.

Det är Länsstyrelsen i Jämtland som uppmanar sportfiskare och andra naturnjutare att spana efter främmande arter. De har nämligen fått extra medel från Havs- och vattenmyndigheten för att öka ambitionsnivån i arbetet med invasiva arter.

Den mest spridda främmande arten i jämtländska vatten är den nordamerikanska bäckrödingen, som vållar bekymmer för öringen och den övriga naturliga faunan. En annan ökänd främling är signalkräftan, som kan bära på kräftpest utan att dö ut av den, med risk för att den medför att flodkräftan utrotas.

Länsstyrelsen kommer även att börja inventera främmande vattenväxter. Detta har de inte gjort så mycket tidigare, och där finns antagligen ett mörkertal.
Hör gärna av er till dem med tips på förekomster av främmande arter i Jämtlands läns vatten. Mail: anders.rydeborg@lansstyrelsen.se

Du kanske även gillar detta