[/caption] " /> Svenskt sportfiske attraktivt utomlands | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Svenskt sportfiske attraktivt utomlands

Mattias Holmqvist, projektledare för Leader Skånes Ess, marknadsför skånskt fiske. (Foto: Bengt Olsson)

Sportfiskarna:
Ur ett internationellt perspektiv är Sveriges natur och sportfiskemöjligheter unika, något som det svenska turismfiskeprojektet Sweden Fishing marknadsför.
Lanseringen av svenskt sportfiske sker bland annat genom deltagande på mässor. Sweden Fishing deltog exempelvis på en av Europas största sportfiskemässor som hölls i december i Utrecht i Holland. En rad svenska fiskecamper och sportfiskeaktiviteter från olika delar av landet marknadsfördes då via en gemensam monter.
– Det finns en stor potential att utveckla mer svensk sportfisketurism baserad på besökare från kontinenten då vi har unika fiskemöjligheter och naturvärden och då intresset för sportfiske och naturnära upplevelser är mycket stort, exempelvis i ett tätbefolkat och kraftigt exploaterat land som Holland, säger Henrik Thomke projektledare på Sweden Fishing.
Mässan Hengelsport & Visbotenbeurs i Utrecht 30 november-12 december hade cirka 16 000 besökare.
Läs mer om Sweden Fishing.
www.sportfiskarna.se

Relaterad nyhet från din region
10 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta