Två av tre svenskar, 65 procent, tror att Sverige är bättre än andra länder på att skydda värdefull natur. Detta stämmer tyvärr inte. " /> Sverige inte så bra som vi tror | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Maria Ålander
Miljön är viktigt för svensken i allmänhet och vattenkraftfrågan har fått en större plats i folks medvetande. Foto: Tommie Hansen/CC
Sverige inte så bra som vi tror

Två av tre svenskar, 65 procent, tror att Sverige är bättre än andra länder på att skydda värdefull natur. Detta stämmer tyvärr inte.
Undersökningen är gjord av WWF och visar att 85 % av svenskarna tycker att det är viktigt att svensk natur och hotade arter skyddas, men att de flrsta också tror att Sverige är väldigt bra på detta. Men Sverige har svårt att klara de 16 mål för miljön som riksdagen antagit. Faktum är att vi endast kommer att nå två av dem till 2020, enligt Naturvårdsverket.

Många svenskar efterlyser skärpta lagar för att skydda naturen och för att miljöanpassa vattenkraften.

Många uppger i undersökningen att de tycker att regeringen behöver satsa mer pengar på miljöåtgärder, öka skyddet för sjöar och vattendrag, med hjälp av lantbrukare stärka den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet och att öka skyddet av gammal naturskog. Många efterlyser också skärpta lagar för att skydda naturen, bland annat för att bevara gammal naturskog och för att miljöanpassa vattenkraften.

Relaterad nyhet från din region
7 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelser och kommuner kan få ett ökat ansvar för vattenförvaltning. Foto: Anders Lundin
Bättre vatten från fjäll till kust med "Blå plan"

Länsstyrelser och kommuner kan få ett större ansvar för landets vattenplanering, från fjäll till kust. Syftet är att genom bättre förvaltning höja kvalitén på våra vatten, och satsningen går under namnet ”Blå plan”.

Konceptet med en ”Blå plan” är att länsstyrelser och kommuner ska ta ett helhetsgrepp på hela avrinningsområdet, även de delar som passerar länets eller kommunens gränser. Bakom förslaget ligger Vattenmyndigheterna, som poängterar att det som pågår uppströms påverkar tillståndet i vattnet nedströms.
– Åtgärdsförslaget innebär att kommuner och länsstyrelser ska göra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en helhetssyn utifrån hur hela avrinningsområdet mår, säger Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör i ett pressmeddelande.

Det framgår inte direkt hur sportfiske och annan rekreation ska vägas in i planeringen, men planen är att enklare kunna sätta in rätt åtgärd på rätt plats, vilket i förlängningen sparar pengar.
Fokus ska vara på vattenförekomster där vattnet kräver åtgärder för att få en god kvalitet. I sin planering ska även myndigheterna titta på hur vattnet påverkas av ett förändrat klimat.
Här kan du läsa mer om den ”Blå planen”.

Du kanske även gillar detta