Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Sverige sviker

– Även utsläppen från dagens sjöfart måste åtgärdas, säger Mattias Rust, WWF. (Foto: Lasse Burell)

Östersjöländerna har misslyckats med att införa kraftfulla åtgärder för att minska fartygens kväveutsläpp som bidrar till övergödningen. Bara Tyskland och Danmark var beredda att gå vidare medan Sverige passivt ville skjuta beslutet på framtiden under det nyligen avslutade Helcom-mötet i Helsingfors.
– Sverige sviker, när vi istället borde gå i spetsen, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.
WWF anser att Östersjön snarast borde göras till ett särskilt område med kraftiga krav på utsläppsbegränsningar för kväve, ett så kallat NECA område (Nox Emission Control Area). Reglerna skulle bara omfatta nya fartyg och inte dagens fartygstrafik. Men hittills har inte ens detta gått att genomföra.
De nuvarande nivåerna på fartygens utsläpp av kväveföreningar har sedan decennier varit förbjudna på land. Utan NECA kommer dessa skamliga utsläpp att fortsätta långt in i framtiden, säger Mattias Rust, sjöfartsansvarig på WWF.

Övergödningen har identifierats som det enskilt största hotet mot Östersjöns marina miljö. Sjöfartens luftföroreningar bidrar till kväveutsläppen som är en biprodukt av förbränningen av smutsigt bränsle och bidrar till övergödningen. Med den nuvarande tillväxttakten och prognoserna för fartygstrafiken i Östersjön kommer utsläppen att öka upp till 50 procent år 2020 jämfört med sekelskiftet.
Här hittar du fler notiser om Östersjön.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
15 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Så här såg det ut efter att Fortum stängt av vattnet i Väljeån. Foto: Privat
Fortum polisanmäls efter nolltappning i öringvatten

I somras fick människor vid Väljeån i Hälsingland rusa ut för att rädda sprattlande fisk, efter att vattnet plötsligt försvunnit på en sträcka av 2 kilometer. Nu har Länsstyrelsen i Gävleborg polisanmält Fortum för misstanke om brott mot miljöbalken.

Det var i juni 2020 som händelsen i Väljeån utspelade sig, där den lokala fiskevårdsföreningen befarar att flera årskullar av både harr och öring slogs ut. Det har gjorts stora insatser för fiskevården i det aktuella vattnet, och enligt vattendomen från 1950 ska minst en kubikmeter vatten per sekund alltid ska släppas.

Fortum erkände att en dammlucka stängts av misstag, men Länsstyrelsen i Gävleborg väljer ändå att polisanmäla bolaget för brott mot miljöbalken. Torrläggningen ska enligt länsstyrelsens bedömning medfört en påtaglig risk för skador på fisk och andra vattenlevande organismer.

– Bryter man mot en vattendom måste vi anmäla det så får miljöåklagaren göra en utredning på det här, säger Gustav Hartzell, handläggare på länsstyrelsens enhet för vattenverksamhet och fiske, till Hela Hälsingland.

Du kanske även gillar detta