Rapala Cup rullar på och i mitten av juli hade nästan 1300 fiskar anmälts till tävlingen. " /> Syskonsuccé i Rapala Cup | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

5 år sedan Sverige Maria Ålander
Pelle, Lisa och Calle Hjelm fiskar tillsammans för att alla ska får nya arter.
Syskonsuccé i Rapala Cup

Rapala Cup rullar på och i mitten av juli hade nästan 1300 fiskar anmälts till tävlingen.
Några som har utmärkt sig i årets Rapala Cup är syskonskaran Lisa, Pelle och Calle Hjelm från Lysekil. Väldigt ofta fiskar de tillsammans för att alla ska få en ny art och trions pappa är också en riktig fisketok. Tillsammans med mamma åker hela familjen ofta iväg på husvagnssemestrar till olika resmål. Givetvis ska det alltid finnas vatten i närheten! Hela sommarloven har de senaste åren varit inriktade på artfiske och Rapala Cup.

Hela sommarloven har de senaste åren varit inriktade på artfiske och Rapala Cup.

– I och med att vi bor i Lysekil så blir det naturligt med kust-, havs- och bryggfiske, och med kusiner i Blekinge och Skåne så finns fina möjligheter att hitta nya vatten. Vår morfar Bengt bor i Blekinge och är också fiskeintresserad, han har hjälpt till med sina fiskeställen i hans hemtrakter, berättar storebror Calle.
Fortsätt anmäla fiskar till Rapala Cup och ta gärna hjälp av Sportfiskarnas app Fisknyckeln för att artbestämma din fångst eller lära dig mer om alla spännande arter.

Relaterad nyhet från din region
8 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta