Just nu:
Annons

Nyheter

3 månader sedan Sverige Anders Lundin
Rödingsäsongen har startat. Mattias Omma delar med sig av sina bästa tips. Foto: Privat
Tekniken gör skillnad – så lurar du rödingen

Det har varit en ovanligt mild december – men på sina håll ligger isarna och därmed har också årets vinterrally efter röding inletts. Fiskejournalen ber rödingjägaren Mattias Omma om några tips inför julveckorna.

Mattias är 28 år och bor i Alttajärvi, strax utanför Kiruna. I det området finns det både gott om is och gott om röding, och Mattias har samlat på sig flera erfarenheter som gör att tiden mellan huggen blir kortare.
– Här uppe i Kiruna är vintrarna väldigt långa, säsongen för isfiske sträcker sig i regel från sen september ända in i juni. Därav har det blivit många timmar ute på isarna med isborr och pimpelspö i högsta hugg. Jag är alltid lika förhoppningsfull om att lyckas lura en ännu större röding än man tidigare fångat till hugg, säger Mattias Omma.

Här nedan skickar han med några tips till er som ska jaga vinterröding.

1) Tidigt på säsongen är dagarna korta och dygnets ljusa timmar få, vilket ger en riktigt bra förutsättning till att pricka in huggperioderna. Gryning och skymning är i regel framgångsrika tider att fiska på, under hela vintersäsongen.
2) Lägg ner tid på fiskevatten som du tror eller känner till, har bra med röding. Näringen och födan i sjöarna varierar stort mellan fjäll och skogsland. Därav varierar också vilken typ av föda som rödingen inriktar sig på just där du fiskar. När man lärt känna fiskevattnet såpass att man vet vilket typ av föda som är förekommande, förenklar det valet av pimpelteknik, bete och agn.
3) Jag upplever själv att det är en stor skillnad på vilken fisketeknik jag använder, lockfiske och större rörelser är något som genererar mycket fisk av blandade storlekar. Storrödingen är däremot många gånger väldigt skygg och försiktig, dessa gånger brukar jag försöka variera mitt sätt att fiska tills man hittar det som är mest effektivt för dagen.
4) Det är viktigt att ge sig själv dem materiella förutsättningarna till att lyckas. Ett styvt pimpelspö ger dig chansen till ett bra mothugg, en rulle med slirbroms underlättar fiskens rusningar. Utöver spö och rulle har blinkande beten, röda blänken och väldigt mycket maggots varit vinnande för mig!

Tack för tipsen Mattias – och hoppas att vintern blir lika lång som vanligt!

Relaterad nyhet från din region
9 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Jon Sköld, ordförande i Svenska Karpklubben, tar kamp för karpfisket. Foto: Privat
Karpklubben ryter till mot förbud: ”Beklämmande"

Förslaget om att förbjuda etableringar av nya karpvatten väcker vrede hos många metare. Svenska Karpklubben tar strid för sportfisket efter arten, och kallar förslaget från Havs- och Vattenmyndigheten för beklämmande.

Fiskejournalen skrev tidigare i veckan om att Sportfiskarna underkänner delar i remissen kring invasiva arter från Havs- och Vattenmyndigheten, åtminstone när det gäller förslaget om att förbjuda etableringar av nya karpvatten.

Även Svenska Karpklubben stämmer in i den klagosången.
– Jag fick denna remiss vid årsskiftet och det var beklämmande att se att den tendens som pågått en tid tillbaka vad gäller synen på karp fortsatt har ett fäste inom somliga myndigheter, säger klubbens ordförande Jon Sköld till Fiskejournalen.

Han anser att man applicerar extremtillstånd från helt andra delar av världen, och att man med dessa målar upp en riskbild i Sverige, men som utifrån praktiska resultat av karpodling och utplantering i flera hundra år i Sverige inte har någon relevans eller grundlag.
– Det är tråkigt att något som gång på gång visat sig fungera så bra i Sverige, vad gäller att skapa nya möjligheter till ett spännande sportfiske efter karp och en givande sysselsättning för ung som gammal istället skall utpekas som ett problem. Speciellt när inga praktiska exempel tyder på detta, säger Jon Sköld.

Hur upplever du att branschen reagerade på förslaget?
– Eftersom karpfisket fortsatt inte är alls lika utbrett i Sverige i jämförelse med exempelvis predatorfisket, som kan bedrivas i vilken sjö som helst, är det såklart begränsat med hur stor branschen egentligen är. Men antalet utövare och intresserade är ju på uppgång och ser man i Europa är det här fisket enormt. Självklart har detta förslag mottagits med frustration och uppgivenhet, bland utövare och intresserade, speciellt eftersom det inte finns något relevant grundlag som bekräftar den riskbild som målas upp, så skall inte förfarandet gå till på myndighetsnivå.

Vilka argument har du själv mot förslaget?
– Jag skulle säga karpens oförmåga att etablera sig här, att dagens föreskrifter fungerat bra, samt att skydda möjligheterna till utveckling och tillgängliggöra sportfisket för folk.
– Karpen har odlats och planterats ut i de flesta vattensystem söder om Dalälven sedan 1500-talet, kanske tidigare. Under 1900-talet bedrevs odlingsanstalter exempelvis i regi av Södra Sveriges Fiskeriförening, med syfte att etablera naturliga reproducerande bestånd av karp, för att ge uttag till husbehov. Men de praktiska försöken gav inte resultat och arten har än i dag ej klarat att etablera sig naturligt i vatten med övrig konkurrens och normal fauna.

Enligt Jon är karpen i princip utkonkurrerad av samtliga övriga arter som leker tidigare på året i Sverige och i kombination med lång vinter blir det ingen okontrollerad reproduktion.
– Detta är kanske det bästa kvittot som borde ha använts som grundlag, istället för extrema exempel utan relevans för svenska förutsättningar. Nuvarande föreskrifter innebär en individuell prövning och så bör det förbli, de praktiska erfarenheterna tyder på att det fungerar bra med utsättning av karp i svenska vatten, således bör det fortsatt vara möjligt med nyetablering under kontrollerade former.

Tillgängligt för unga
Svenska Karpklubben menar att sportfisket efter karp, likt övriga Europa, är en tillgång för människor. Att det är en meningsfull sysselsättning där man lär sig massor om naturen och om miljön vid sjöarna man besöker.
– Karpfisket kan vara en social form för friluftsliv där man kan umgås utomhus i väntan på napp, en perfekt upplevelse att introducera barn och ungdomar till och något som kan bidra positivt till folkhälsan. Detta bekräftas av exempelvis jordbruksverket som lyfter sportfisket som en av de främsta fritidsintressena bland folk i Sverige. Det måste man slå vakt om och då måste det fortsatt vara möjligt att skapa nya sportfiskevatten närmre folk där de bor. Ungdomar utan körkort och bil har ju ej möjlighet att resa långt för att besöka de förhållandevis få vatten som är, därför behövs det fler, slår Jon Sköld fast.

Du kanske även gillar detta