Just nu:
Annons

Nyheter

11 år sedan Sverige Fiskejournalen
Temahelg på Havets hus

I helgen bjuder Havets hus i Lysekil på temahelg om fisk och fiske. En rad organisationer är närvarande och man satsar på att både  sprida kunskap och bjuda på en upplevelse.
Havets hus i Lysekil är en spännande upplevelse för både stora och små med intresse för fisk och fiske. I helgen kan man som besökare ställa frågor till experter från olika organisationer som Artdatabanken SLU och Fiskeriverket. På söndagen får man möjlighet att komma ombord på en mindre yrkesfiskebåt. Representanter från WWF och Projekt 8-fjordar finns på plast som gästguider.
Målet med temahelgen är att allmänheten ska gå hem med ett större intresse för havet och den marina mångfalden. Man vill också sprida kunskap om tillståndet i havet och att man ska ha tillräcklig kunskap för att göra ett aktivt val när man köper sin matfisk.
Mer info hittar du här: http://www.havetshus.lysekil.se/
Anders Nicander

Havets hus lockar med öppet hus.

Havets hus lockar med temahelg om fiske.

Relaterad nyhet från din region
11 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta