" />
Annons
Tjuvfiske har påverkat gösbestånd | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

2 år sedan Sverige Hans Hällman
I fjol plundrades sydsvenska sjöar på gös, gädda och andra arter. Foto: Polisen
Tjuvfiske har påverkat gösbestånd

Fjolårets omfattande tjuvfiske i Norra och Södra Bergundasjön har satt sina spår. Provfiske visar att de stora gösarna har blivit färre.

I fjol avslöjades ett storskaligt och organisera tjuvfiske och den omfattande utredningen avlutades med att nio personer dömdes. Effekten på de drabbade sjöarna – som förlorade 1700 kilo gös, 1000 kilo kräftor, 140 kilo gädda samt 120 kilo av annan insjöfisk – kan fortfarande ses, snart ett år efter avslöjandet. Bland annat är det numera betydligt glesare mellan de stora gösarna.

”Det kommer ta några år innan de stora praktpjäserna av framför allt gös återhämtar sig”

– Det kommer ta några år innan de stora praktpjäserna av framför allt gös återhämtar sig, säger Andreas Hedrén, sjömiljöansvarig på Växjö kommun till SVT Småland.

Trots att gösbestånden har påverkats har Växjö kommun inga planer på att plantera ut fisk i de drabbade sjöarna.
– Rovfiskarna ökar ändå på grund av att de får mindre konkurrens när de är i den storleken att de skall nå fiskätande storlek, säger Andreas Hedrén till SVT Småland.

Läs mer här.

Hans Hällman

Relevanta produkter från vår fiskebutik:

Relaterad nyhet från din region
7 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nej, den nationella planen duger inte, anser Älvräddarna. Här Hednäs kraftstation i Åbyälven, där fisk hindras från att ta sig vidare.
Regeringens beslut om vattenkraften överklagas

Älvräddarna hade förhoppningen att den nationella planen för nya miljövillkor inom vattenkraften skulle bli det stora trendbrottet. Det blev det inte alls – anser Älvräddarna. I stället överklagar de nu Regeringens beslut att anta planen.

Organisationen anser att den nationella planen för omprövning av vattenkraften står i direkt strid med EU-rätten. Med anledning av detta överklagas nu regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen.

”Enligt ramdirektivet för vatten ska unionens vattenförekomster uppnå så kallad god ekologisk status senast 2027. Enligt regeringsbeslutet ska de sista omprövningarna påbörjas först 2037. Med ett inriktningsmål om att max 1,5 terawattimmar ska avsättas för miljöskyddsåtgärder och därtill ett krav riktat till vattenmyndigheterna att alla ramdirektivets möjligheter till undantag från kravet på god ekologisk status ska användas, blir det inte möjligt för Sverige att leva upp till ramvattendirektivets krav”, framgår det av Älvräddarnas ansökan.

Vilka är då Älvräddarnas förhoppningar om att Högsta förvaltningsdomstolen ska pröva fallet?
– Vi utgår från att HFD har den juridiska integritet som krävs för att se regeringsbeslutets brister, säger Älvräddarnas generalsekreterare Christer Borg till Fiskejournalen.

Relevanta produkter från vår fiskebutik:

Du kanske även gillar detta