Fiskevård lönar sig. Det kan ta tid, möta på motstånd och verka hopplöst i processen mot målet, men jodå – oftast kommer belöningen. " /> Toppresultat i Testeboån – se filmen på lekande fisk | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

2 år sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelsen och Miljödomstolen har tidigare stoppat Strömsbro kraftverk i Testeboån. Foto: Bernt Moberg
Toppresultat i Testeboån – se filmen på lekande fisk

Fiskevård lönar sig. Det kan ta tid, möta på motstånd och verka hopplöst i processen mot målet, men jodå – oftast kommer belöningen.

Nu kommer ännu fler glädjande rapporter om att insatserna i Testeboån gett resultat. 2017 noterades en rekordstor utvandring av lax- och öringungar trots att ingen utsättning gjorts sedan 2006. Och nu visar det sig att det vandrat upp lekfisk ända till den så kallade Brännsågen, där det inte siktats fisk sedan utsättningarna upphörde. Just nu undersöks också möjligheterna att finansiera ett utköp av Strömsbro kraftverk, för att ta bort ytterligare ett hinder för fisken.

På Facebook-sidan ”Fiskevård i Testeboån” ligger det nu ute en hoppfull film, som spelades in i samband med en utflykt längs ån, som bland annat visar stora fiskar under lek.

Du hittar filmen här:

Här kan du läsa om förbudet mot kraftverket i Testeboån:

Nu stoppas Strömsbro kraftverk

 

 

Relaterad nyhet från din region
20 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelsen meddelar att de tar hjälp av kustbevakningen för att skydda de lekande abborrarna.
Extra bevakning för att skydda Gotlands abborrar

Under våren är abborren en jagad art – både bland pimpelfiskare och vissa sportfiskare som vill fånga de stora exemplaren som lagt på sig vikt inför leken. Länsstyrelsen på Gotland meddelar att de kommer att bevaka abborrens lek extra noggrant denna vår.

På Gotland fredas sedan många år abborre och gädda mellan 1 mars–31 maj, med syftet att skydda fiskbestånden under och i anslutning till lekvandring och lekperiod.
Bakgrunden är att både abborre och gädda uppvisat en oroväckande nedgång sedan 1990-talet. Ett litet ljus i horisonten kan skönjas för abborren de senaste åren, men Länsstyrelsen markerar tydligt att beståndet fortfarande är skört.

De meddelar att det kommer att ske fisketillsyn under våren, och särskilt i områden där det förekommer gädd- och abborrlek. Tillsynen kommer att ske i nära samarbete med bland annat Kustbevakningen.

De påminner också om att minimimåttet för gädda är 40 centimeter och maximimåttet 75 centimeter. Vid handredskapsfiske får maximalt tre gäddor mellan 40–75 centimeter behållas per fiskare och dygn.

Du kanske även gillar detta