Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige nicander
Torsken måste fredas

Årets kanske mest glädjande havsnyhet nådde oss här om dagen när vi fick veta att det finns fantastiska mängder torskungar i norra Kattegatt och Skarrak just nu. Men precis som Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) konstaterar är det av yttersta vikt att dessa torskar fredas och ges en rimlig chans att återbesätta våra kustvatten.
Livet är tufft för en fisk i havet. En gång var kampen för överlevnad något som skedde på naturens egna villkor. Och även om människan fiskat  i haven här i norr sedan inlandsisen släppte sitt grepp är det bara under de senaste århundradena som vi fiskat i en sådan omfattning att vi rubbat den ekologiska balansen. När man på 1800-talet började tråla bottnarna startade ett övergrepp på naturen som i våra dagar visar sig i utfiskade hav och skadade ekosystem.
De tio-tolv centimeter stora torskar som just nu finns i stor mängd riskerar att fastna i trålar avsedda för räkor. Och bara inom några månader är de stora nog att fångas i fisktrålar för att sedan slängas död tillbaka i havet. Som Joakim Hjelm, enhetschef på HaV, mycket klokt konstaterar måste vi ta den här chansen att få tillbaka torsken. Fiske som riskerar att skada denna armada av småtorskar måste stoppas. Finns bara den politiska viljan kan man göra detta omgående. Till och med den usla fiskelagstiftning som gäller i dag ger möjligheten att stoppa fiske av beståndsskäl. Frågan är bara om ansvariga politiker på Miljödepartement och Landsbygdsdepartemet är modiga nog att följa lagen.
Anders Nicander

torsk, småtorsk, torskpolitik, Anders Nicander

Torsken måste ges en chans att återetablera sig i Västerhavet. (Foto: Anders Nicander)

Relaterad nyhet från din region
9 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Så här såg det ut efter att Fortum stängt av vattnet i Väljeån. Foto: Privat
Fortum polisanmäls efter nolltappning i öringvatten

I somras fick människor vid Väljeån i Hälsingland rusa ut för att rädda sprattlande fisk, efter att vattnet plötsligt försvunnit på en sträcka av 2 kilometer. Nu har Länsstyrelsen i Gävleborg polisanmält Fortum för misstanke om brott mot miljöbalken.

Det var i juni 2020 som händelsen i Väljeån utspelade sig, där den lokala fiskevårdsföreningen befarar att flera årskullar av både harr och öring slogs ut. Det har gjorts stora insatser för fiskevården i det aktuella vattnet, och enligt vattendomen från 1950 ska minst en kubikmeter vatten per sekund alltid ska släppas.

Fortum erkände att en dammlucka stängts av misstag, men Länsstyrelsen i Gävleborg väljer ändå att polisanmäla bolaget för brott mot miljöbalken. Torrläggningen ska enligt länsstyrelsens bedömning medfört en påtaglig risk för skador på fisk och andra vattenlevande organismer.

– Bryter man mot en vattendom måste vi anmäla det så får miljöåklagaren göra en utredning på det här, säger Gustav Hartzell, handläggare på länsstyrelsens enhet för vattenverksamhet och fiske, till Hela Hälsingland.

Du kanske även gillar detta