[/caption] " /> Torsken på väg tillbaka? | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Torsken på väg tillbaka?

Kan torskbestådet återhämta sig utanför Newfoundland? (Foto: Rudolf Svensen)

För 20 år sedan stängde kanadensiska staten ner torskfisket utanför Newfoundland, Kanada. Bestånden var helt utslagna efter decennier av överfiske. Nu ser ett växande antal forskare tecken på att fisken kan komma tillbaks.
Torskbestånden utanför Newfoundlands norra och östra kuster kraschade efter decennier av överfiske, misskötsel och förändrade miljöförhållanden. Staten tog beslutet om att stänga fisket. Man trodde då att det skulle räcka med ett uppehåll på två år innan bestånden skulle hämta sig till en nivå där yrkesfisket kunde starta upp igen. Det har nu gått 20 år sedan fiskestoppet trädde i kraft och många har sedan länge dömt ut chanserna till återhämtning. Nu rapporterar dock CTV News att allt fler forskare tycker sig se tecken på att torsken är på väg tillbaks.
Källa: CTV News
Läs tidigare notiser om torsk.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
6 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelser och kommuner kan få ett ökat ansvar för vattenförvaltning. Foto: Anders Lundin
Bättre vatten från fjäll till kust med "Blå plan"

Länsstyrelser och kommuner kan få ett större ansvar för landets vattenplanering, från fjäll till kust. Syftet är att genom bättre förvaltning höja kvalitén på våra vatten, och satsningen går under namnet ”Blå plan”.

Konceptet med en ”Blå plan” är att länsstyrelser och kommuner ska ta ett helhetsgrepp på hela avrinningsområdet, även de delar som passerar länets eller kommunens gränser. Bakom förslaget ligger Vattenmyndigheterna, som poängterar att det som pågår uppströms påverkar tillståndet i vattnet nedströms.
– Åtgärdsförslaget innebär att kommuner och länsstyrelser ska göra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en helhetssyn utifrån hur hela avrinningsområdet mår, säger Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör i ett pressmeddelande.

Det framgår inte direkt hur sportfiske och annan rekreation ska vägas in i planeringen, men planen är att enklare kunna sätta in rätt åtgärd på rätt plats, vilket i förlängningen sparar pengar.
Fokus ska vara på vattenförekomster där vattnet kräver åtgärder för att få en god kvalitet. I sin planering ska även myndigheterna titta på hur vattnet påverkas av ett förändrat klimat.
Här kan du läsa mer om den ”Blå planen”.

Du kanske även gillar detta