Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Torskransonen för trålfiske höjs

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, höjer nu torskransonen för yrkesfiskare i östra Östersjön. Ransonen höjs från 900 kilo till 1 000 kilo per ranson och vecka för trålfiskare. Anledningen är att tio fartyg redan har fiskat upp sin kvot.
Ett tiotal av fartygen, främst de större, har redan fiskat upp sin trålranson. Om vi inte gör något tvingas de ligga stilla resten av året, säger Marie Ingerup, utredare på enheten för tillståndsprövning och statsbidrag på HaV.
Trålfiske efter torsk i Östersjön regleras med årsransoner. Den totala kvoten är 12 791 ton som fördelas utifrån fartygens storlek. 47 fartyg trålar i dag torsk i Östersjön, av dessa har tre fiskat upp hela sin årsranson och ytterligare två har fiskat upp 90 procent. För fiske med andra redskap, exempelvis garnfiske, är den totala kvoten 2 920 ton och där finns inget ransoneringssystem.
Hittills i år har 53 procent av trålkvoten och 30 procent av kvoten för övriga redskap nyttjats.

Sveriges fiskares riksförbund, SFR, har därför begärt att HaV ska föra över de kvoter som reserverats garnfiske till trålfiske. Även Torskfiskarnas producentorganisation, STPO, har framfört önskemål om att den svenska torskkvoten ska kunna nyttjas fullt ut.
– Vi säger nej till den begäran. Men har istället hittat en lösning där vi använder oss av outnyttjade kvoter för torsk från 2011. Det rör sig om 1 372 ton som nu fördelas enbart till trålfisket, säger Marie Ingerup.

HaV väljer att lägga ransonerna på 1 000 kilo per ranson och vecka, vilket blir något högre än de 1 372 ton som finns kvar sedan 2011.

Relaterad nyhet från din region
3 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nu kan öringar leta sig upp till nya lekplatser i Hargsån. Foto: Jon Sailer
Det är vår – släpp fiskarna och bäckarna loss!

Fiskevården är på frammarsch i Sverige. Såklart måste vi berätta om detta glädjeämne från Uppland, där Hargsån släpps fri efter 350 år i bojor.

Rubriken är en association till den svenska filmklassikern ”Släpp fångarne loss – det är vår!”.  Och nog förtjänade Hargsån att släppas loss efter så många århundranden. Ån har varit torrlagd i 350 år, ända sedan bruket vid Nerhammaren anlades.
Det 182 meter långa omlöp som nu öppnats kommer att ge lekvandrande fisk tillgänglighet till ett helt åsystem, med över 40 hektar våtmark och flera kilometrar med skogsbäckar.

Det är Upplandsstiftelsen som tillsammans med Sportfiskarna och Hargs bruk lyckats ro projektet i hamn.
Direkt efter färdigt arbete sågs havsöring gå upp och leka på de nyanlagda lekbottnarna. Dessutom noterades den rödlistade arten nejonöga som nu får bättre chans att klara sig, rapporterar Upplandsstiftelsen på sin hemsida. Här kan du även se ett filmklipp från SVT om händelsen!

Du kanske även gillar detta