Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Torskransonen för trålfiske höjs

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, höjer nu torskransonen för yrkesfiskare i östra Östersjön. Ransonen höjs från 900 kilo till 1 000 kilo per ranson och vecka för trålfiskare. Anledningen är att tio fartyg redan har fiskat upp sin kvot.
Ett tiotal av fartygen, främst de större, har redan fiskat upp sin trålranson. Om vi inte gör något tvingas de ligga stilla resten av året, säger Marie Ingerup, utredare på enheten för tillståndsprövning och statsbidrag på HaV.
Trålfiske efter torsk i Östersjön regleras med årsransoner. Den totala kvoten är 12 791 ton som fördelas utifrån fartygens storlek. 47 fartyg trålar i dag torsk i Östersjön, av dessa har tre fiskat upp hela sin årsranson och ytterligare två har fiskat upp 90 procent. För fiske med andra redskap, exempelvis garnfiske, är den totala kvoten 2 920 ton och där finns inget ransoneringssystem.
Hittills i år har 53 procent av trålkvoten och 30 procent av kvoten för övriga redskap nyttjats.

Sveriges fiskares riksförbund, SFR, har därför begärt att HaV ska föra över de kvoter som reserverats garnfiske till trålfiske. Även Torskfiskarnas producentorganisation, STPO, har framfört önskemål om att den svenska torskkvoten ska kunna nyttjas fullt ut.
– Vi säger nej till den begäran. Men har istället hittat en lösning där vi använder oss av outnyttjade kvoter för torsk från 2011. Det rör sig om 1 372 ton som nu fördelas enbart till trålfisket, säger Marie Ingerup.

HaV väljer att lägga ransonerna på 1 000 kilo per ranson och vecka, vilket blir något högre än de 1 372 ton som finns kvar sedan 2011.

Relaterad nyhet från din region
13 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Sportfisket och det övriga friluftslivet blomstrar.
Ökat anslag till Sportfiskarna – så många miljoner får de

Sportfiskarna har anledning att fira i dag. När fördelningen av statens medel till friluftsorganisationerna presenteras så får nämligen Sportfiskarna ett ökat anslag.

Det totala statsanslaget till friluftsorganisationerna är 47,8 miljoner kronor, och dessa fördelas mellan 23 aktörer.
– Det känns särskilt viktigt i år att fördela de statliga medlen så att många ges möjlighet att kunna aktivera sig och utöva friluftsliv. Många bra projekt kommer under året bidra till mer välmående hos befolkningen, säger Ulf Silvander generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv i ett pressmeddelande.

Sportfiskarna får ett organisationsbidrag på 5 370 000 kronor, vilket är en liten ökning från 2020 då summan var 5 250 000 kronor. De får även ett verksamhetsstöd på 4 700 000, vilket är samma som föregående år.
Det bör även noteras att 2021 utnämnts till Friluftslivets år.
Hela listan på anslagen hittar ni här!

Du kanske även gillar detta