[/caption] " /> Trålförbud återskapar koraller | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Mathias Arnham
Trålförbud återskapar koraller

Havsnejlikan på bilden är ett koralldjur. Bilden är tagen av miljöorganisationen Oceana på Dörjeskär utanför Marstrand, Bohuslän. Foto: Carlos Miguell

När man för tolv år sedan studerade ett korallrev utanför Väderöarna på Bohuskusten, var det unika revet dött. År 2000 förbjöds trålning i området och nu kan man konstatera att korallrevet har börjat nybildas.
När forskare från Göteborgs universitet skulle undersöka vilken effekt trålförbudet har haft, gjorde man den glada upptäckten att korallrevet med ögonkoraller på 90 meters djup hade börjat nybildas. På en yta av 15 x 20 meter spirade små ögonkoraller tillsammans med andra varelser.
Det är endast detta lilla rev samt revet ”Säcken” i Kosterhavets nationalpark som existerar med ögonkoraller i Sverige. Normalt lever de ute i Atlanten på 1 000 till 1 500 meters djup.

Många organisationer kämpar nu för att fler områden skall fredas från trålning. Den internationella organisationen Oceana har i sommar inventerat och dokumenterat flera områden utanför svenska kusten. Finns det ingen dokumentation på vad som existerar i dagsläget, är det heller ingen som märker när arter försvinner – eller kommer tillbaka, som i fallet med ögonkorallerna.
Maria Ålander

Relaterad nyhet från din region
2 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta