Just nu:
Annons

Nyheter

11 år sedan Sverige Fiskejournalen
Trålning dödar

På uppdrag av EU-parlamentets fiskeutskott har en studie gjorts om bottentrålningens miljöpåverkan och effektivitet. Förutom problem med förstörda bottnar och stora bifångster så är trålningen ineffektiv.
Trålen dödar allt i sin väg och gör ingen praktiken ingen skillnad på vad den fångar. Den är otroligt ”miljöovänlig” eftersom det går åt mycket stora mängder drivmedel när trålen släpas över botten. Unika havsmiljöer blir till ökenlandskap när trålen krossar korallrev och dödar växtligheten på bottnen.
I Öresund, där man inte trålat sedan 1932, är både bottnar och fiskbestånd i ett fantastiskt mycket bättre skick än i andra svenska hav. Här fiskar man istället med mer selektiva redskap, som bottengarn. När det gäller torsken har den snarare ökat än minskat i Öresund samtidigt som den är på väg att utrotas i Kattegatt. I Öresund fångades 2009 cirka 2500 ton torsk av yrkesfisket, i Kattegatt fångades 197 ton. Kattegatt är, enlig Greenpeace, ett av världens mest trålade hav.
Anders Nicander

Torsken har ökat i Öresund, där trålning är förbjuden, men nästan utrotats i Kattegatt.

Torsken har ökat i Öresund, där trålning är förbjuden, men nästan utrotats i Kattegatt.

Relaterad nyhet från din region
19 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta