[/caption] " /> Trolling Master Bornholm fortsätter att uppröra | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Trolling Master Bornholm fortsätter att uppröra

Trolling Masters rör upp känslor kring östersjölax. (Ill: Stefan Sonesson)

1412 invägda laxar i trollingtävlingen Trolling Master Bornholm innebär rekord. Det innebär också att debatten från förra årets tävling återigen blossar upp.
– Släpp tillbaks vildlaxen, vädjar Martin Falklind.
Efter förra årets Trolling Master – och 917 invägda laxar – konstaterade Fiskejournalens chefredaktör Martin Falklind att ”Det är väldigt viktigt att tävlingsarrangörerna ser över sina regler”.  Detta eftersomn laxen som art är hotad, något som inte förändrats till årets tävling.
Efter årets tävling kunde arrangören summera 1412 invägda laxar efter de tre tävlingsdagarna. Ett nytt rekord.

Debatten rasar
Det dröjde inte länge innan debatten tog fart och många frågade sig om trolling är en värdig sportfiskemetod. Fiskejournalens chefredaktör anser att debatten hamnat fel.
– Det handlar inte om sportfiskemetoder, snarare om laxens framtid. Oavsett om du trollar, flugfiskar eller spinnfiskar – släpp tillbaks vildlaxen.
Redan efter förra årets Trolling Master Bornholm uttryckte Fiskejournalen en önskan om att arrangören skulle se över reglerna, något som inte skett. Uppmaningen kvarstår och Falklind förklarar dilemmat.
– Det borde vara en självklarhet att man släpper tillbaka de vilda laxarna, inte minst i en tävling, i alla fall tills forskarna kan konstatera att det inte längre är en hotad art. Det är svårt att föra en trovärdig laxdebatt från sportfiskets sida om inte samtliga tävlingsarrangörer genast ser över reglerna.

Vi på Fiskejournalen gillar verkligen alla sportfiskemetoder, men vädjar till er alla – släpp tillbaks vildlaxen! Klarar vi inte att lägga band på oss och vårt fiske – då återstår bara för myndigheter att reglera vår hobby.
Läs tidigare notis om Bornholm Trolling Masters.
Här debatteras trollingtävlingen på Facebook.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
2 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Svartmunnad smörbult, en hona och en hane. Foto: Jörgen Wiklund
Nya fisken – nu ska den både stoppas och nyttjas

Det är många som följer händelseutvecklingen kring fiskarten svartmunnad smörbult, med anledning av att den bland annat letar sig norrut längs Östersjöns kust. Forskare vid SLU ska nu ta fram en handlingsplan.

De ska nämligen ta fram kunskap som kan förhindra att den sprider sig till sötvatten – och kanske rentav blir till en resurs i stället.
”Invasiva arter är ett allvarlig hot mot biologisk mångfald och fisket. Svartmunnad smörbult är en invasiv fiskart som kommit med fartygstrafik från Svarta havet till Östersjön. Den innebär ett allvarligt hot mot våra inhemska arter genom sin höga reproduktionstakt, höga tålighet mot miljöfaktorer och framgångsrika konkurrens med andra bottenlevande arter”, konstaterar SLU i ett pressmeddelande.

Det är genom ett 4-årigt projekt som forskarna vill förena intressenters behov med ett vetenskapligt arbetssätt för att effektivt kunna tackla hotet som den invasiva svartmunnade smörbulten utgör. De ska också undersöka möjligheten att dra nytta av arten i kommersiellt fiske.

När effekterna är kartlagda kommer forskarna utveckla och testa nya metoder för att minska negativa effekter av den svartmunnade smörbulten, enligt pressmeddelandet. Läs mer här på SLU.

Du kanske även gillar detta