[/caption] " /> Tusentals ålar släpptes ut | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Tusentals ålar släpptes ut

En av de 50 000 ålar som i torsdags släpptes ut vid Vattenriket, Kristianstad.

Under torsdagen släpptes 50 000 små, slingrande ålar ut i Vattenriket i Kristianstad. Utplanteringen gjordes av några entusiastiska barn tillsammans med Osby Naturbruksgymnasium. Förhoppningen är att så många av de som möjligt överlever och kan stärka den fortsatt utrotningshotade ålen. Det är femte året i rad som Länsstyrelsen i Skåne län sätter ut ålyngel i syfte att stärka det hotade ålbestådet.
– Vattenriket hyser stora lämpliga uppväxtområden för ål. Det är speciellt viktigt att sätta ut ål i detta område då ålen är en del i detta unika ekosystem, sa Johan Wagnström som är fiskeridirektör på Länsstyrelsen i Skåne län.
Totalt har 17,2 miljoner satsats och för det har drygt 6 miljoner ålyngel satts ut. I år disponerar Länsstyrelsen 5,3 miljoner och för det beloppet får man nästan 1,8 miljoner ålyngel som fångats i floden Severn i sydvästra England och via karantän i Helsingborg kommer att spridas ut i de glest besatta uppväxtområdena från Blekinge i söder till Vänern i norr.

Tidigare år har kritik funnits mot ålyngelutsättningarna på grund av tveksamheter kring de flyttade ålarnas förmåga att finna vägen till lekområdena i Saragassohavet. Länsstyrelsen konstaterar efter forskningsinsatser inom ålvandringen att de utplanterade ålarna har samma vandringsmönster mot lekplatserna som de naturligt invandrade ålynglen har.
– Det är glädjande att se att allt talar för att vi via våra utsättningar med all sannolikhet på samma vis som naturligt invandrad ål kommer att stärka det svaga lekbeståndet. Om vi inte satt ut dessa ålar hade de istället köpts upp av ålodlingar och därifrån vandrar ingen ål till Sargassohavet, sa Johan Wagnström.
Läs fler notiser om ål.

Relaterad nyhet från din region
5 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Jodå – flera sportfiskare har hjälpt till att städa upp längs Malmö kanal. Frågan om ett fiskeförbud kommer ändå att tas upp av Malmö stad. Foto: Privat
Malmö kanal: Så många röstade emot fiskeförbud

Ska fisket i Malmö kanal förbjudas? Nej, tycker över 450 människor som röstat emot förslaget. Men frågan kommer ändå att tas upp av Malmö kommun, trots att betydligt färre vill se ett förbud.

Fiskejournalen har tidigare skrivit om konflikterna kring fisket i Malmö kanal, där det vittnats om nedskräpning och allmän misskötsel. Det gick så långt att det skickades in ett medborgarförslag till kommunen, om att fisket skulle förbjudas i kanalen. Nu står det klart att förslaget kommer att tas upp i tekniska nämnden i Malmö stad, eftersom över 100 personer röstat ja till förslaget. De över 450 rösterna som tyckte annorlunda lyckades alltså inte stoppa förslaget från att gå vidare i processen. Beslut väntas under juni månad.

Det ska dock tilläggas att det tagits initiativ bland sportfiskare för att städa upp vid kanalen, vilket vi skrivit om i tidigare artiklar.
Här kan du se ett inslag i SVT om konflikten vid Malmö kanal.

Du kanske även gillar detta