[/caption] " /> Två rekord på multe | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Två rekord på multe

Ett mycket maffigt multerekord på drygt sex kilo! (Foto: Sportfiskeregistret)

Under loppet av några veckor togs två rekordfiskar av arten tjockläppad multe. Knappt hade det första rekordet kontrollerats så kom ett nytt.
Den 29 juli Bert Lachner ute och fiskade multe. Han testade ett nytt ställe, i sällskap med fiskekompisen och fiskejournalisten Mikael Johansson. Tredje kastet högg en multe som tyngde vågen till 5290 gram, ett nytt svenskt rekord.
Knappt en månad senare fiskade Anders Svanlund i Göta älvs mynning då han fick en multe med exakt samma längd som Berts fisk, 80 centimeter. Anders multe var dock i betydligt bättre kondition vilket gjorde att fisken också vägde mer. Det nya svenska rekordet på tjockläppad multe ligger numer på 6596 gram.
– Fisken vägdes på en kontrollerad butiksvåg och finns också nerfryst för en framtida montering, berättar Nicka Hellenberg.
Läs mer om rekorden här.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
1 timme sedan Sverige Anders Lundin
Svartmunnad smörbult, en hona och en hane. Foto: Jörgen Wiklund
Nya fisken – nu ska den både stoppas och nyttjas

Det är många som följer händelseutvecklingen kring fiskarten svartmunnad smörbult, med anledning av att den bland annat letar sig norrut längs Östersjöns kust. Forskare vid SLU ska nu ta fram en handlingsplan.

De ska nämligen ta fram kunskap som kan förhindra att den sprider sig till sötvatten – och kanske rentav blir till en resurs i stället.
”Invasiva arter är ett allvarlig hot mot biologisk mångfald och fisket. Svartmunnad smörbult är en invasiv fiskart som kommit med fartygstrafik från Svarta havet till Östersjön. Den innebär ett allvarligt hot mot våra inhemska arter genom sin höga reproduktionstakt, höga tålighet mot miljöfaktorer och framgångsrika konkurrens med andra bottenlevande arter”, konstaterar SLU i ett pressmeddelande.

Det är genom ett 4-årigt projekt som forskarna vill förena intressenters behov med ett vetenskapligt arbetssätt för att effektivt kunna tackla hotet som den invasiva svartmunnade smörbulten utgör. De ska också undersöka möjligheten att dra nytta av arten i kommersiellt fiske.

När effekterna är kartlagda kommer forskarna utveckla och testa nya metoder för att minska negativa effekter av den svartmunnade smörbulten, enligt pressmeddelandet. Läs mer här på SLU.

Du kanske även gillar detta