" /> Undervattensturista i sommar | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

11 år sedan Sverige Mathias Arnham
Undervattensturista i sommar


Foto: Björn Ålander

Foto: Björn Ålander

Allt fler snorkelleder anläggs längs våra svenska kuster. Tanken är att djur- och växtliv under ytan ska bli mer tillgängligt för allmänheten.

Bojar och undervattensskyltar visar vägen för den som vågar sig på en naturstig under vattnet. Både snorklare och dykare är välkomna att följa
lederna. Än så länge finns färdiga leder vid Kollevik i Blekinge och vid Nattarö i Stockholms skärgård. Leder planeras även på flera platser längs västkusten. Det finns också planer på att skapa dykparker vid några av de skeppsvrak som ligger på havets botten. Förhoppningsvis kommer dessa aktiviteter göra människor mer medvetna om alla spännande varelser som finns under ytan.

Maria Ålander


Relaterad nyhet från din region
7 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta