[/caption] " /> Unikt experiment om havsförsurning | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Unikt experiment om havsförsurning

Experimentet i Gullmarn pågår från januari till juni. (Foto: Gertje König)

Tjugo meter höga provrörsliknande plastsäckar sattes under förra veckan ut i Gullmarsfjorden. Detta för att studera försurningens effekter på havet. Experimentet är en del i ett världsomspännande forskningsprojekt. I experimentet medverkar forskare från Göteborgs universitet.
En sextio man stor internationell forskargrupp kommer i fem månader att ha sin bas vid Sven Lovén centrum för marina vetenskaper i Kristineberg utanför Lysekil. Det är det största och längsta experimentet av klimatförändringarnas påverkan på de marina ekosystemen som hittills gjorts.
Tio jättelika plastbehållare (mesokosmer) har nu sattas ut i fjorden. I varje plastbehållare innesluts 55 000 liter havsvatten tillsammans med organismer från Gullmarns vintervatten. I hälften av behållarna tillsätts olika halter koldioxid för att se hur marina växter och djurplanktonen påverkas vid olika surhetsgrader. Forskarna följer planktonen under många generationer och mäter vattnets kemi varje dag. De tillsätter också larver av sill och torsk, för att se hur de utvecklas i det inneslutna havsvattnet.
Läs fler notiser om havsmiljö.

Relaterad nyhet från din region
18 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta