Fisket är fyllt av konfliktytor och särintressen. Nu vill regeringen att det tas fram en gemensam strategi för yrkesfisket, vattenbruket, fritidsfisket och fisketurismen. " /> Uppdraget: Ta fram ny strategi för ett hållbart fiske | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

10 månader sedan Sverige Anders Lundin
Fiska mer för hälsans skull – men se till att lösa fiskekort!
Uppdraget: Ta fram ny strategi för ett hållbart fiske

Fisket är fyllt av konfliktytor och särintressen. Nu vill regeringen att det tas fram en gemensam strategi för yrkesfisket, vattenbruket, fritidsfisket och fisketurismen.

Uppdraget har gått till Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket, och projektet heter Framtidens Fiske och Vattenbruk.

Frågan är förstås om det går att lösa de knutar som exempelvis finns mellan yrkesfiske och sportfiske, eller vattenbruket och de som kämpar för fria vatten?

Havs- och vattenmyndigheten konstaterar att det finns stora utmaningar för svenskt fiske och vattenbruk.

– Fiskets och vattenbrukets intressenter behövde få bättre förståelse för varandras möjligheter och utmaningar samt en gemensam helhetsbild av varandras verksamheter, roller, ansvar och målkonflikter, säger Goncalo Carneiro, delprojektledare för Framtidens Fiske och Vattenbruk på Havs- och vattenmyndigheten.

Det har hittills anordnats tre intressentdialoger i projektet, med god uppslutning och stort engagemang för frågorna. Tillsammans med en utvärdering av befintliga strategier så kommer dessa dialoger ligga till grund för framtagandet av den nya strategin och handlingsplanerna.

– Vi har fått positiv återkoppling efter dialogtillfällena och känner att fiskets och vattenbrukets intressenter nu krokar arm i större utsträckning än tidigare. Det är också roligt att se att tilliten till varandra verkar ha ökat, säger Daniel Melin som är projektledare på Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

Läs mer om kritiken mot yrkesfiske i Fiskejournalen:

Flera partier vill stoppa monstertrålare i Stockholm

Relaterad nyhet från din region
14 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Den digitala försäljningen av fiskekort ökar. Foto: Natsuki
Sportfiskarna växlar upp försäljningen av fiskekort

Sportfiskarna hoppas kunna bli en ännu större aktör inom digitala fiskekort. De har nu lanserat en helt ny version av Fiskekort.se. som ska vara både snabbare och enklare.

– Det känns väldigt bra att vi nu äntligen har en modern webbplats att erbjuda för köp och sälj av fiskekort. Detta är en viktig pusselbit i vårt centrala arbete med att tillgängliggöra fisket i Sverige, säger Sten Frohm, generalsekreterare på Sportfiskarna i ett pressmeddelande.

Ambitionen är enligt Sportfiskarna själva att komma närmare fiskeområdena och bli mycket bättre på kommunikation och support till alla som väljer att sälja sina fiskekort via Fiskekort.se. Webbplatsen sägs vara genomarbetad från grunden för att motsvara dagens krav och förväntningar på en e-handelsplats för fiskekort. Mycket tid och kraft har lagts på att fiskekortsköparen skall få en så bra och smidig upplevelse som möjligt.

Mer information kan du läsa här på Sportfiskarnas hemsida.

Du kanske även gillar detta