" /> Uppmaning till Eskil | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige nicander
Uppmaning till Eskil

I en debattartikel i gårdagens Göteborgs Posten skriver företrädare från bland annat Världsnaturfonden, WWF  och fiskbranschens riksförbund att Sverige måste påverka EU att genomföra en radikal reform av fiskepolitiken. ”Mobilisera andra medlemsländers ministrar för en hållbar fiskepolitik som ger oss fisken tillbaka i haven”, uppmanar man den ansvarige svenske ministern Eskil Erlandsson.
Att låta EU:s fiskeflotta fiska som den gjort hittills skulle innebära en katastrof, konstaterar författaren till artikeln. När våra egna vatten tömts på fisk fiskar unionens fiskefartyg i vatten utanför Afrikas kust och i Arktis.
EU ska skapa en fiskelagstiftning som ska vara klar 2013. Med den har man chansen att välja en anna väg. Därför uppmanar man Eskil Erlandsson att ta sitt ansvar och driva fråga och påverka sina kollegor i EU-parlamentet.

Länderna i Sydeuropa är mindre positiva till att reformer fiskepolitiken än länderna i norr, säger man i artikeln. Innan någon, svensk minister eller annan, börjar skylla ifrån sig kan vi hänvisa till det faktum att våra egna hemmahav Kattegatt och Skagerrak är de mest trålade i världen.
För att läsa mer om EU:s fiskevansinne och visa ditt engagemang klicka HÄR
Anders Nicander

Att fortsätta fiska som vi gjort hittills skulle innebära en katastrof. (Foto: Anders Nicander)

Relaterad nyhet från din region
6 timmar sedan Sverige Anders Lundin
De som efterlyst strängare regler för yrkesfiske i Östersjön vädrar nu morgonluft. Foto: Krisztian Tabori
Partier överens – hopp om kursändring för yrkesfiske

Tunga förslag inger nu hopp om kursändring för yrkesfisket. Redan för en månad sedan beslutade regeringen om 2021 års regleringsbrev för Havs- och vattenmyndigheten som innehöll flera uppdrag för att förbättra havsmiljön och reglera yrkesfisket. Nu kommer även Miljömålsberedningen med förslag i samma riktning.

Den 22 december beslutade regeringen att ge Havs- och vattenmyndigheten flera uppdrag genom sitt så kallade regleringsbrev.
Det innehöll bland annat kapitel om att skydda kustlekande sillbestånd i norra Egentliga Östersjön, och att myndigheten fick uppdraget att utreda hur fiskeregleringarna kan utvecklas. De ska också göra det enklare att kontrollera att fartygen rapporterar bifångster, exempelvis av tumlare. Myndigheten ska även redovisa hur förvaltningen av ål genomförs så att skyddet av beståndet prioriteras. Hela regleringsbrevet kan du läsa här.

Nu har även Miljömålsberedningen lämnat sitt betänkande som pekar i samma riktning. I dokumentet som lämnats över till regeringen finns det bland annat förslag om en havsmiljölag, 30 procent skyddade marina områden och utredning av det pelagiska fisket och trålgränsen.

Alla partier överens
Fiskejournalen har pratat med Vänsterpartiets representant i Miljömålsberedningen, Elin Segerlind, och hon är hoppfull om att flera förslag ska bli skarpa beslut.

– Jag är nöjd med att vi kom så här långt. Det är egentligen fantastiskt att 8 partier som har grundläggande olika syn på naturen och människans förhållande till den kom överens om det ett så pass omfattande underlag med så många förslag, säger hon.

Hon välkomnar i synnerhet förslaget om en havsmiljölag.
– Regeringen kommer utifrån den behöva lägga fram förslag för förbättringar och åtgärder varje år till riksdagen i en proposition. Personligen tycker jag också att det är bra med ett förslag om att HaV ska bedöma påverkan från det storskaliga pelagiska fisket, som trålning utomskärs, av bland annat sill och strömming. Det är också bra att de ska ta fram ett underlag för beslut om eventuella bevarandeåtgärder som exempelvis utflyttning av trålgränsen, säger Elin Segerlind.

Här kan du läsa mer om alla förslag i Miljömålsberedningens betänkande.

Du kanske även gillar detta