Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Uppmärksam vid frysdisken?

28% av fiskkonsumenterna i Sverige känner igen MSC:s miljömärkning för certifierat hållbar fisk och skaldjur.

En ny undersökning pekar på ökad konsumentmedvetenhet. 28 procent av tillfrågade fiskkonsumenter  känner till MSC:s miljömärkning.
Marine Stewardship Council (MSC) är en internationell oberoende organisation som arbetar för långsiktigt hållbara fisken. Konsumenter kan i första hand se resultatet av deras arbete i frysdisken, då märkningen MSC står för ett hållbart fiske.
Konsumentundersökningen genomfördes under juli månad 2011 av AMR Marketing Research och visar att vi konsumenter har blivit mer selektiva vid frysdisken. Tre av fem konsumenter är mer bekymrade idag över minskande fiskebestånden än vad de var för ett år sedan. Majoriteten av de tillfrågade ansåg att MSC-certifierad fisk bidrar till att säkerställa att vi har vildfångad fisk i framtiden men anser att stormarknader och restauranger bör spela en aktiv roll för att främja hållbart fångad fisk.
Idag finns det nästan 600 MSC märkta produkter från hela världen att köpa i Sverige.
Missa inte vår sida Engagera Dig! Där kan du läsa mer om fiskbestånden och skriva på en protestlista mot dumpning.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
9 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelser och kommuner kan få ett ökat ansvar för vattenförvaltning. Foto: Anders Lundin
Bättre vatten från fjäll till kust med "Blå plan"

Länsstyrelser och kommuner kan få ett större ansvar för landets vattenplanering, från fjäll till kust. Syftet är att genom bättre förvaltning höja kvalitén på våra vatten, och satsningen går under namnet ”Blå plan”.

Konceptet med en ”Blå plan” är att länsstyrelser och kommuner ska ta ett helhetsgrepp på hela avrinningsområdet, även de delar som passerar länets eller kommunens gränser. Bakom förslaget ligger Vattenmyndigheterna, som poängterar att det som pågår uppströms påverkar tillståndet i vattnet nedströms.
– Åtgärdsförslaget innebär att kommuner och länsstyrelser ska göra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en helhetssyn utifrån hur hela avrinningsområdet mår, säger Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör i ett pressmeddelande.

Det framgår inte direkt hur sportfiske och annan rekreation ska vägas in i planeringen, men planen är att enklare kunna sätta in rätt åtgärd på rätt plats, vilket i förlängningen sparar pengar.
Fokus ska vara på vattenförekomster där vattnet kräver åtgärder för att få en god kvalitet. I sin planering ska även myndigheterna titta på hur vattnet påverkas av ett förändrat klimat.
Här kan du läsa mer om den ”Blå planen”.

Du kanske även gillar detta