Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Upprop mot gruvdrift

Gruvorna inkräktar på ovärderlig natur - protestera du också.

Uppropet mot Scandinavian Resources/Kiruna Irons gruvplaner startades officiellt under onsdagskvällen. På några dagar har cirka 1100 personer skrivit på namnlistan som har för avsikt att uppmärksamma det australienska företagets gruvplaner i Kalix och Kaitum älvdalar.
– Vi är fantastiskt nöjda med den snabba respons som folk från hela landet visat i ett sånt tidigt skede, säger Kalle Bergdahl, Fiskejournalens medarbetare och en av initiativtagarna till uppropet.
– Kalix och Kaitum är två älvdalar som många har en nära relation till och vi hoppas och tror att namnlistan kommer bli mycket längre.
Namnlistan är framtagen i samverkan med samernas representant Mats Berg i Kiruna samt den ständigt stridslystne debattören Gunnar Westrin från Råneå.
– Namnlistan skickas kontinuerligt till Kiruna Irons representant Christina Lundmark och kommer även skickas till Näringsdepartementet, avslutar Kalle.
Skriv på redan idag!
Läs tidigare notiser om gruvplanerna.

Relaterad nyhet från din region
6 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta