Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Utfrågning i riksdagshuset 4 okt

Under veckan som gått har Fiskejournalen vid upprepade tillfällen sökt Jämtkrafts vd, tillika ordförande i Svensk Energi. Den 4 oktober hoppas vi dock få några svar då han framträder i riksdagens utfrågning. (Foto bakgrundsbild Holger Staffansson)

Tisdag den 4 oktober blir det utfrågning i riksdagshuset om biologisk mångfald och vattenkraft. Jämtkrafts vd, tillika ordförande i Svensks Energi, Anders Ericsson, kommer vara på plats. Fiskejournalen hoppas då få svar på några av de frågor som Anders Ericsson inte velat svara på under den gångna veckan, när vi granskat Jämtkraft.
Det är Miljö- och jordbruksutskottet som håller en öppen utfrågning om biologisk mångfald i rinnande vatten och vattenkraft. Syftet är att inhämta kunskap om möjligheter att bevara och återskapa biologisk mångfald i samband med vattenkraft.

– Utfrågningen är viktig eftersom vi vill säkerställa att berörda utskott får kunskap i de här frågorna. Meningen är sedan att den nya kunskapen ska ge vägledning så att vi kan jobba vidare med frågan på rätt sätt, säger riksdagsledamot Nina Lundström.
Från kraftbolagen kommer Anders Ericsson som är vd på Jämtkraft tillika ordförande i Svensk Energi, samt Lars Rosén, ordförande i Svensk vattenkraftsförening. Miljöorganisationerna representeras av Christer Borg som är ordförande i Älvräddarna, samt Stefan Nyström som är generalsekreterare på Sportfiskarna.
Allmänheten är varmt välkommen på utfrågningen som pågår mellan kl.11.00-14.00. Fiskejournalen kommer givetvis att finnas med på åskådarläktaren.
Plats: Riksdagshuset Stockholm, Förstakammarsalen, ingång Riksplan.
På den här länken finns detaljerat program.
För dig som inte kan komma, se utfrågningen på webb-tv.
Här hittar du tidigare notiser där vi granskar Jämtkraft.
Martin Falklind

Relaterad nyhet från din region
5 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta