Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Maria Ålander
Honorna av arten sjurygg är mycket större än hanarna.
Uthålligt fångad stenbitsrom

Arten heter sjurygg, honan kallas för kvabbso och hanen för stenbit. Därför är ordet ”stenbitsrom” egentligen fel. Oavsett är produkten ”stenbitsrom” populär på svenska matbord och nu kommer MSC-märkt sådan lagom till Valborg.
Det MSC-certifierade sjuryggsfisket på Island är världens första fiske av sjurygg som klarat kraven i MSC:s miljöstandard för ett välskött och uthålligt fiske. Sjurygg har fiskats i isländska vatten under århundraden och detta yrkesfiske består av 330 små isländska båtar.
Flera åtgärder har satts in för att beståndet av sjurygg ska hållas på en stabil nivå. Det finns begränsningar av antalet licenser och nät liksom fartygens och nätens maskstorlekar. Fiskesäsongen vara tre månader per år.

I isländska vatten finns flera känsliga ekosystem, speciellt på djupt vatten. De statiska bottensatta garn som används i sjuryggsfisket har liten kontakt med dessa ekosystem eftersom fisket främst sker på stenig botten i grunda vatten. Fiskets huvudsakliga bifångst är MSC-certifierad torsk som motsvarar cirka fem procent av den totala fångsten. Alla bifångster landas eftersom det är förbjudet att kasta fisk överbord på Island.

Maria Ålander

Relaterad nyhet från din region
23 timmar sedan Sverige Anders Lundin
De som efterlyst strängare regler för yrkesfiske i Östersjön vädrar nu morgonluft. Foto: Krisztian Tabori
Partier överens – hopp om kursändring för yrkesfiske

Tunga förslag inger nu hopp om kursändring för yrkesfisket. Redan för en månad sedan beslutade regeringen om 2021 års regleringsbrev för Havs- och vattenmyndigheten som innehöll flera uppdrag för att förbättra havsmiljön och reglera yrkesfisket. Nu kommer även Miljömålsberedningen med förslag i samma riktning.

Den 22 december beslutade regeringen att ge Havs- och vattenmyndigheten flera uppdrag genom sitt så kallade regleringsbrev.
Det innehöll bland annat kapitel om att skydda kustlekande sillbestånd i norra Egentliga Östersjön, och att myndigheten fick uppdraget att utreda hur fiskeregleringarna kan utvecklas. De ska också göra det enklare att kontrollera att fartygen rapporterar bifångster, exempelvis av tumlare. Myndigheten ska även redovisa hur förvaltningen av ål genomförs så att skyddet av beståndet prioriteras. Hela regleringsbrevet kan du läsa här.

Nu har även Miljömålsberedningen lämnat sitt betänkande som pekar i samma riktning. I dokumentet som lämnats över till regeringen finns det bland annat förslag om en havsmiljölag, 30 procent skyddade marina områden och utredning av det pelagiska fisket och trålgränsen.

Alla partier överens
Fiskejournalen har pratat med Vänsterpartiets representant i Miljömålsberedningen, Elin Segerlind, och hon är hoppfull om att flera förslag ska bli skarpa beslut.

– Jag är nöjd med att vi kom så här långt. Det är egentligen fantastiskt att 8 partier som har grundläggande olika syn på naturen och människans förhållande till den kom överens om det ett så pass omfattande underlag med så många förslag, säger hon.

Hon välkomnar i synnerhet förslaget om en havsmiljölag.
– Regeringen kommer utifrån den behöva lägga fram förslag för förbättringar och åtgärder varje år till riksdagen i en proposition. Personligen tycker jag också att det är bra med ett förslag om att HaV ska bedöma påverkan från det storskaliga pelagiska fisket, som trålning utomskärs, av bland annat sill och strömming. Det är också bra att de ska ta fram ett underlag för beslut om eventuella bevarandeåtgärder som exempelvis utflyttning av trålgränsen, säger Elin Segerlind.

Här kan du läsa mer om alla förslag i Miljömålsberedningens betänkande.

Du kanske även gillar detta