Utsläpp vid Stenungsund Ingen vacker syn: en kraftig påväxt av svamp i bäcken. (Foto: Niclas Åberg)[/caption] " /> Utsläpp i Stenungsund | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

7 år sedan Sverige Morgan Fihn
Utsläpp i Stenungsund
Utsläpp vid Stenungsund

Ingen vacker syn: en kraftig påväxt av svamp i bäcken. (Foto: Niclas Åberg)

Sportfiskarna:
Vid ett undersökande elfiske i Skedhammarsbäcken upptäckte Sportfiskarna Region Väst att en läckande avloppsledning slagit ut allt liv nedströms läckan.
Sportfiskarnas Per-Erik Jacobsen och Niclas Åberg hittade ingen fisk från havet och 300 meter uppströms där de upptäckte ett utsläpp av avloppsvatten. Den kommunala avloppsledningen hade brustit och orenat avloppsvatten runnit ut. Att döma av påväxten av svamp på bäckens botten kan utsläppet ha pågått i minst en vecka.
– Det är mycket olyckligt att den kommunala avloppsledningen brustit. Skedhammarsbäcken höll på att återhämta sig från ett utsläpp 2011 av lut från Perstorp som då orsakade fiskdöd. Uppströms läckan var det nu gott om små havsöringar och fjolårets elfiske visade även på god återhämtning, berättar Niclas Åberg.
Stenungsunds kommun anmälde själva läckan till Länsstyrelsen i Västra Götalands län som varit på plats och besiktat bäcken och utsläppet. Kommunen har nu stängt av ledningen och utsläppet är därmed åtgärdat i väntat på att ledningen ska lagas.
– Då utsläppet nu upphört torde inte havsöringsleken påverkas. I bästa fall kan de även leka på den sträcka som påverkats, avslutar Niclas Åberg.
www.sportfiskarna.se

Relaterad nyhet från din region
6 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelser och kommuner kan få ett ökat ansvar för vattenförvaltning. Foto: Anders Lundin
Bättre vatten från fjäll till kust med "Blå plan"

Länsstyrelser och kommuner kan få ett större ansvar för landets vattenplanering, från fjäll till kust. Syftet är att genom bättre förvaltning höja kvalitén på våra vatten, och satsningen går under namnet ”Blå plan”.

Konceptet med en ”Blå plan” är att länsstyrelser och kommuner ska ta ett helhetsgrepp på hela avrinningsområdet, även de delar som passerar länets eller kommunens gränser. Bakom förslaget ligger Vattenmyndigheterna, som poängterar att det som pågår uppströms påverkar tillståndet i vattnet nedströms.
– Åtgärdsförslaget innebär att kommuner och länsstyrelser ska göra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en helhetssyn utifrån hur hela avrinningsområdet mår, säger Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör i ett pressmeddelande.

Det framgår inte direkt hur sportfiske och annan rekreation ska vägas in i planeringen, men planen är att enklare kunna sätta in rätt åtgärd på rätt plats, vilket i förlängningen sparar pengar.
Fokus ska vara på vattenförekomster där vattnet kräver åtgärder för att få en god kvalitet. I sin planering ska även myndigheterna titta på hur vattnet påverkas av ett förändrat klimat.
Här kan du läsa mer om den ”Blå planen”.

Du kanske även gillar detta