Just nu:
Annons

Nyheter

11 år sedan Sverige Fiskejournalen
V och MP vattenvänner

Vänsterpartiet och Miljöpartiet står på vattnets och miljöns sida. De får överlägset flest poäng i den enkät om vattenfrågor som Älvräddarna och Fiskejournalen genomfört.
Tillsammans med Älvräddarna har vi ställt tre frågor till riksdagspartierna – så här lagom inför valet. Frågorna handlar om fiskvägar i reglerade älvar och om elcertifikat. Vi har sedan poängsatt svaren från partierna och resultatet är entydigt:
V och MP är mest vattenvänliga, medan Socialdemokraterna, Centern och Moderaterna ligger i botten.
– Intressant att se S och M, nu som förr, har ungefär samma värderingar i denna fråga. Kul att vihar två partier som står på vattnets och miljöns sida, säger Älvräddarnas ordförande, Christer Borg, i en kommentar till enkäten.
Du kan ta del av enkäten och partiernas svar via den här länken.
Svenne Andersson

Miljöpartiet och Vänterpartiet hamnar överlägset i topp när det gäller att värna vattnen och miljön.

Miljöpartiet och Vänterpartiet hamnar överlägset i topp när det gäller att värna vattnen och miljön.

Relaterad nyhet från din region
19 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta